2008. december 27., szombat

MOLNÁR RÉKA : FENG-SHUI 1. rész


BEVEZETÉS A FENG-SHUIBA

Mi a feng-shui?

A Feng-shui az elrendezés kínai művészete, eredete 3 ezer évre vezethető vissza. A szó jelentése: szél és víz.

A Feng-shui megpróbálja megtalálni a legkedvezőbb küllemet és elhelyezést az emberi létesítményeknek, lakóháznak, sírhelynek, vagy akár egy egész városnak.

A Feng-shui a geomancia kínai megfelelőjének tekinthető, és egy olyan holisztikus szemléleten alapul, amely az embert a természet szerves részének tekinti. A Feng-shui összekapcsolja a geofizikai jellemzőket (terepadottságok, klíma, mágneses mezők) és az asztrális jelenségeket, (napfordulók, holdciklusok, csillagmozgások) az ember pszichoszomatikus történéseivel.

Az ősi mesterek a táj és terepadottságok megfigyelésével keresték meg a chi áramlásokat és az épületek számára a legkedvezőbb helyet. Az ősi kínaiak növénytermesztésből éltek, ezért nagyon függtek a természettől, ki voltak téve a viszontagságainak. Ennek tudatában gondosan tanulmányozták környezetüket és megfigyelték, hogy bizonyos helyek szebbek, kedvezőbbek, szentebbek, mint más helyek, és úgy gondolták, hogy a környezet ezen tulajdonságai az embert is befolyásolják. Hittek abban, hogyha valaki megváltoztatja, harmonikussá, kiegyensúlyozottá, szebbé teszi környezetét, az élete is jobbá válik.

Egyes források szerint már a 2. ée.-ben alkalmaztak az épületek helyének meghatározására olyan szabályokat, amik Feng-shui szabályoknak tekinthetők. Például a lakóhelyek és épületek elhelyezésének iránya nagyon fontos, ami megmutatkozik abban, hogy igyekeztek észak-déli tájolással elhelyezni az épületeiket. Ez a törekvés a korai épületek esetében egyértelműen megmutatkozik. Észak felé a területnek hegyvidéknek kell lennie, ami felfogja a hideg északi szeleket. Az épület hátsó része északra nézett, és teljesen zárt volt. Az épület elejének délre kellett néznie, ahonnan akadálytalan kilátás nyílt valamilyen patakra, vagy a tengerre.

A Feng-shui szabályrendszeréhez már a korai időktől fogva különböző szimbólumok kapcsolódnak. A vizsgált területtől északra helyezkedik el a "Fekete Teknős", vagyis a "Teknős hegy", délre a "Vörös Madár", keletre az "Azúr Sárkány", nyugatra a "Fehér Tigris"


Az 1. képen egy németországi víztározó és a hozzá tartozó vízerőmű látható. A hely Feng-shuija jó, kedvezőek a chi áramlások. Ezt bizonyítja az is, hogy a tározó partján házak állnak. A hely tökéletesen eleget tesz a követelményeknek, a házak vízre néznek, hátuk mögött a "Teknős" dombok szolgálnak védelmül. Ez a táj jól példázza azt, hogy a mesterséges környezetet is lehet a természet harmóniájának megfelelően alakítani, anélkül, hogy a Föld-Sárkányokat megsértenénk. A Feng-shuiban a sárkány a leghangsúlyosabb tényező, mert az határozza meg az ember szerencséjét. A Feng-shui egy terület topográfiájához a sárkány "tekergését és fordulását" kapcsolja. A "hamis sárkány" például azt jelenti, hogy a terület sík, míg az "igazi sárkány" helynek hullámzó metszete van.

1. Kép - Víztározó és környéke

Az idők folyamán a Feng-shuinak különböző vizsgálati módszerei és elrendezési szabályai alakultak ki, amelyek segítségével fellelhetők a kedvező helyek, valamint a meglévő adottságok is javíthatók. A Feng-shui segítségével mindenki jobbá teheti életét, megteremtheti otthonában és munkahelyén a chi egyensúlyát, a boldogságot és a harmóniát.

A boldogság és a harmónia megteremtésén kívül a Feng-shui lehetőséget ad arra, hogy a világ összefüggéseit megértsük. A világ megismerésének egyik módja a racionális megközelítés. A racionális módszerre példa a természeti folyamatok fizikai modellezése. A fizikai modellek a természeti folyamatokat a matematika nyelvén írják le. A fizikai modellek problémája az, hogy az elmélet sok esetben nem vonatkoztatható a gyakorlatra (kifejlődött turbulencia, felszíni lefolyás). Feynman mondja (Mai Fizika) ezzel kapcsolatban azt, hogy a matematikai modellek tökéletesen leírják a természeti jelenségeket, csak éppen sok esetben a modellek eredményeként előállt egyenletek nem oldhatók meg. A világ megismerésének másik módja az intuitív módszer. Az intuitív módszer - mint a Feng-shui - tapasztalaton alapuló szabályrendszer. A Feng-shui szabályrendszere működik, de nem fogható össze egy átfogó elméleti modellé, vagyis nem tudjuk megmondani, hogy az egyes szabályok működésének mi az oka.

1. Ábra - A világ megismerése

A Feng-shui szabályrendszerének megértését a nyugati kultúra emberei számára az is nehezíti, hogy a keleti emberek másmilyen módon látták a világot, és másmilyen szimbólumok segítségével fogalmazták meg gondolataikat, olyanokkal amelyek számunkra ismeretlenek, vagy eltérő jelentéssel bírnak. A sárkány szimbólum a hermetikus iratokban mint a Logosz, az "isteni gondolat" megtestesülése jelenik meg, de a reneszánsz a sárkányt már mint a Gonosz szimbólumát ábrázolja "a bibliai Leviathán s főleg János jelenéseinek sugallatára (Jel 12,3- 18), ahol Isten ellenségeként sorban megjelenik az égi, a földi és a tengeri sárkány is." (Hoppál, M.(1990.)). A kínai sárkány "alakja leginkább a víz elemhez kötődik, s a legfőbb bölcsesség, a halhatatlanság és a gyógyító erő birtokosa valamint a keleti égtáj, az eső, az időjárás és a termékenység ura." (Hoppál, M.(1990.)). Az égi kínai sárkány hímnemű és alapvetően jóságos, emiatt a császárok emblémája is a sárkány. Emellett Kínában is ismert a negatív, női aspektussal rendelkező sárkány, amely az elemi csapásokat támasztja, de itt ez a negatív aspektus a köztudatban nem erősödött meg annyira, mint nyugaton. Ebből a példából látható, hogy amennyiben a Feng-shui gondolatait meg szeretnénk érteni, meg kell tanulnunk "kínaiul" gondolkozni is.

A Tao

Ahhoz, hogy a Feng-shui elméleteit és módszereit megértsük a gondolati hátterének megismerése elengedhetetlen.

A régi időkben a mennyet és a földet sárkányokként személyesítették meg, amelyek ki- és belélegezték a chit, az életenergiát, vagyis az ellentétek így tartották mozgásban a világot. Ebből az ősi elképzelésből alakult ki később a Tao.

A Taóból származik a yin és a yang a két alapvető erő, ami az univerzumot mozgásban tartja, az ellentétek egyesülése a harmónia, vagyis a Tao. Ezek az ellentétek egymástól függenek, hiszen egyik sem létezhet a másik nélkül. A yin tartalmazza a yangot és a yang is a yint. A Feng-shui tanítása szerint az ellentétek egyensúlyát megteremtve fenntarthatjuk saját belső egyensúlyunkat és megerősíthetjük szerencsénket.

2. Kép - A sárkány lélegzetével hozza létre a világot.
(A
szerző "Teremtés" című üvegfestménye)

A yin és a yang további ellentétpárokra oszthatók. Ezek a tulajdonságok környezetünkben is érvényesülnek.

YIN

YANG

sötét

világos

nőies

férfias

föld

menny

völgy

hegy

tigris

sárkány

íves

egyenes

kerek

szögletes

alacsony

magas

díszes

egyszerű

vízszintes

függőleges

természetes

geometrikus

1. Táblázat - A yin és yang ellentétpárok

Amennyiben a yin vagy a yang túlsúlyba kerül egy lakásban, ez kellemetlen érzéseket kelt. Például hangsúlyosan yin helyiség egy alacsony, sötét színű bútorokkal berendezett szoba, ennek ellentéte egy hatalmas, világos, napfényes terem, ahol csupán néhány szögletes bútor található. A yin jelleget yang elemekkel oldhatjuk fel, például fények és világos pasztell színek, az erős yang jelleget pedig yin jelleggel egyensúlyozhatjuk ki, például íves kialakítású bútorok és erős színek. Az ember ösztönösen vonzódik azokhoz a helyekhez, ahol a yin és a yang egyensúlyban van. Fontos tudni, hogy minden embernek a yin és yang általa igényelt egyensúlyára van szüksége, ezért lényeges, hogy mindenki saját ízlése szerint rendezze be otthonát, úgy, hogy az számára a lehető legkényelmesebb legyen.

Az emberek a yang elemhez tartoznak, a házak pedig a yinhez. Túl nagy ház kevés lakóval túl nagy yinnel rendelkezik. A Feng-shui szerint ilyen helyen vándorló szellemek telepednek meg. "Ha kicsi házban túl sokan laknak, a lakók veszekedősek lesznek. Ideális esetben 46-83 m2 jut egy négy tagú családnak."(Li Pak Tin).

A Tao jelentése

A Tao lényegének megértéséhez a létrejöttét is meg kell ismernünk.

WU-KI A wu-ki az őskezdet, a létezés egy potenciális állapota...

A wu-ki véleményem szerint csak körvonalat jelent.

TAI-KI Ez a potenciális létezés hirtelen valósággá vált. Két
őselemre bomlott, a yinre és a yangra és a mozgás elkezdődött.

Az Univerzum legfőbb tulajdonsága a mozgás és a változás.

A yin nem létezhet yang nélkül és a yang nem létezhet yin nélkül. Az egyik növekszik a másik csökken és ha beáll az egyensúly, létrejön a harmónia a Tao. A Feng-shui is a harmónia és az egyensúly megteremtésére törekszik, azáltal, hogy környezetünk állandóan változó chijét próbálja szakadatlanul kiegyensúlyozni. A Feng-shui folyamatos cselekvést igényel, ezáltal a világban érvényesülő "örök változásra" hívja fel a figyelmet és a harmónia keresésére irányuló törekvésre.

Mit jelent az a mondás, hogy:

"Az örök változásban a tökéletesedés folyamata szebb, mint maga a tökéletesség?" (Bodnár, (1979.))

A tökéletesség a szimmetria, az egyensúly megjelenítése. A tökéletesedés folyamata azért szebb számunkra, mert emberi. A tökéletesedés folyamata valójában törekvés a tökéletességre. A tökéletesedés folyamatát a "kvázi-szimmetria" jellemzi (Molnár, (1992.)), ami az aszimmetria egy olyan kis mértéke, amely csak kevéssé tér el a szimmetriától, gyakran észre sem vesszük. Ez a kvázi szimmetria azért szebb számunkra, mint a szimmetria, mert a szakadatlan törekvés mutatkozik meg benne, amihez a mozgás és a cselekvés társul szemben a szimmetriával, ami mozdulatlan és tökéletes. Mi egyelőre részesei a tökéletesedés folyamatának lehetünk és nem a tökéletességnek. A mi világunk, az élők világa a mozgás, az örök változás és a törekvés világa is egyben.

A törekvés az egyensúlyra és a harmóniára az anyagi és a szellemi világban egyaránt értelmezhető. A harmónia az anyagi világban mint esztétikum mutatkozik meg a szellemi világban, mint tisztaság és jóság. Konrad Lorenz mondja, hogy az esztétikai érzék és az erkölcsi érzék összefügg (Lorenz,(1973.)), szerintem ez a harmóniára való törekvés két megjelenésének tekinthető.

A Feng-shui is az egyensúlyt és a harmóniát keresi. Amikor alkalmazzuk az otthonunkban, a harmóniát igyekszünk megteremteni. A kuák magyarázatánál látni fogjuk majd, hogy az anyagi síkon elérhető dolgokhoz mindig egy szellemi síkon elérhető is társul. A Feng-shui szerint a külső környezet hatással van ránk, tehát ha tudatosan törekszünk környezetünkben a harmóniát kialakítani, akkor életünk is megváltozik. Ez igaz. De tudnunk kell azt is, hogy a külső környezetünk harmóniájának megteremtésére irányuló törekvésünk egyúttal egy belső törekvéssé is válik, törekvéssé a tökéletességre. Vagyis ami kint van az van bent is. Ha mi kint tudatosan igyekszünk rendet és harmóniát létrehozni, akkor ez bent is létrejön. Ha kint rend van, rend van bent is. Ezt a tanítást próbáltam megfogalmazni a 3. képen látható montázsban.

3. Kép - Ami kint van az van bent is, "ami fent van az van lent is".

A harmónia a Feng-shui szabályok alkalmazásával megteremthető, azt azonban tudnunk kell, hogy a chi áramlása mindig változik, és az egyensúly létrehozására nap mint nap figyelnünk kell. A külső világban véghezvitt cselekedeteink következtében így nap mint nap a belső törekvés is megnyilvánul. Például, ha mindig, amikor hazaérkezéskor felkapcsoljuk a "Gazdagság sarok" lámpáját, akkor ez egy rítussá válik és olyan értelmet nyer, mintha azt mondtam volna hogy "a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma". A mozgás világában a cselekvés igazán a miénk, a Feng-shui csodája az, hogy felismerte, hogy egy anyagi világbeli tettünkkel a belső világban is cselekszünk, és ha ez a tett a harmónia elérésére irányult, akkor belül jobbá és boldogabbá válunk. Ennek egy fontos következménye még az is, hogy az általunk teremtett harmónia és szépség másokra is hatni fog, aki azt megtapasztalja. Ezért igaz az a mondás (Sri Chinmoy,(1993.)), hogy az egyetlen dolog, amit ezért a világért megtehetünk az, hogy jobbá válunk.

Chi

A chi a Feng-shui legfontosabb fogalma. A chi az életenergia, a kozmikus lélegzet, amely áramlásaival körülvesz bennünket. "A chi olyan, mint az áramló szél, pozitív, amikor szabadon áramlik, fénybe vonva mindent, amit megérint" (Li Pak Tin). A chi azonban negatív energiává válik, ha megreked egy sötét sarokban, vagy az épületek, falak, bútorok akadályozzák a szabad áramlását. A chi szintén ártóvá válik, ha egy egyenes mentén - pld: út - túl gyorsan folyik végig.

A Feng-shui szakértő a jó és ártó chi áramlásokat próbálja felderíteni, és szabályozni, úgy hogy javítsa a terület adottságait és ezzel együtt az ott lakó emberek chijét is. Az ember chije az életerő, amely velünk van a születéstől a halálig. A chi áramlása a testben meghatározza viselkedésünket, más emberekhez való viszonyunkat és egészségünket is.

A Feng-shui olyan változásokat képes létrehozni a környezet chi áramlásában, amely az emberi chi áramlást is befolyásolja. A chi áramlás szabályozása, mérséklése vagy fokozása, javítja egy otthon és ezáltal az ott lakók chijét is.

A chi az egészséges környezet kialakításán kívül fokozható még meditáción és a pozitív emberi kapcsolatokon keresztül. A Feng-shui mindhárom fejlesztési módot magába foglalja, de a jelen könyv csak a környezet fejlesztésével foglalkozik.

A feng-shui értelmezési köre

A Feng-shui szerint a chi áramlásokon keresztül töltődik fel az ember energiával. Ez az energia az élethez és a tevékenységekhez nélkülözhetetlen. Ha megteremtjük a harmóniánkat a környezetünkben, az emberi kapcsolatainkban és a belső világunkban, akkor a chi elkezd körülöttünk áramlani, és bennünket is megújít és felfrissít.

2. Ábra - A Feng-shui értelmezési köre

A chi áramlás fokozódása fizikailag is érzékelhető, mégpedig úgy, hogy szabadabban, mélyebben tudunk lélegezni és frissnek érezzük a levegőt, mintha alaposan kiszellőztettünk volna.

A Feng-shui alkalmazási körét szemlélteti az 2. ábra. A nyilak az energiaáramlást jelentik. Harmóniára kell törekednünk mindhárom szinten. A Feng-shui működéséből következik, hogy ezek a harmóniák egymást is létrehozzák, így például aki a harmonikus környezetalakításra törekszik, harmóniába kerül a törekvése révén embertársaival is és saját magával is. A Feng-shuinak ezt a tágabb értelmezését Jung egy gondolatával szeretném érthetőbbé tenni. Jung szerint az önmegismerés nem elszigetelt folyamat és csak akkor lehetséges a megvalósítása, ha magában foglalja a környező valóság megismerését is (Jung,1994). A Feng-shui ennél tovább megy és ezt az elgondolást a következőképpen terjeszti ki: az önmegismerés, a világ megismerése és embertársaink megértése és elfogadása nem elszigetelt folyamatok és csakis együttesen valósíthatók meg.

A chi leginkább mint szép esztétikus környezet mutatkozik meg. Egy olyan hely vagy szoba, ahol kényelmesen érezzük magunkat, ahol szívesen elüldögélünk, biztosan jó chivel rendelkezik, ellenben egy rossz világítású, rendetlen helyiségben, ahol még az ülőbútor is kényelmetlen, biztosan rossz chi van.

Forrás


Nincsenek megjegyzések: