2018. január 16., kedd

Veres Ágota, kárpátaljai festőművész: LEHUNYT KERTEK 2016 január 18-tól a Forrás Galériában
A képeim látszólagos rendben vagy épp rendetlenségben történő „tudatos játszadozások”. Váltakoznak a véletlenszerű elemek, a laza képforma, az érintetlen vászonfolt. Nem az ésszerűen gondolkodó elmét akartam megszólítani, sokkal inkább érzelmi szinten hatni. Emlékeztetni vagy emlékezni az Első kertre, amelynek képét mindnyájan hordozzuk kollektív tudatalattinkban (Zóna táj sorozat).

 Azokat tartom a legjobb munkáimnak, ahol tudatosan hangot adok a játéknak, tehát komoly is, meg nem is. Például, ahogy a gyerek rajzol, azt szeretem, azt tartom őszintének.Nehéz és érdekes feladat masszív formákkal komponálni. Főleg, ha csak két képelemet használok három vagy öt helyett. A három képelem arányaiban rejlő erőviszony beavatkozás nélkül is harmonikus tud lenni. Az egyes formák között szeretem váltani a felületi struktúrát, ha ez kifejezi a szándékomat. A kockázata, hogy „túlszobrászkodom” a dolgot. Törekszem rá, hogy a forma csak látszólag fejezzen ki egységet, tömörséggel tartson össze, de közelségében sejtjeire, elemeire essen szét. Szeretem, ahogy a szem összerak, aztán elvész a részletben. Az Intuitív tájkép eredeti ötlete a beregszászi szőlődombok vonalas ritmusváltásai voltak. A Vers a bánatról ugyanennek az ötletnek a leválasztása, úgymond a horizontról. Elvont tájképeknél a hármas számban rejlő komponálás számomra a legkézenfekvőbb: fent+lent+idom/forma. Ha elveszem a horizontvonalat, azaz két képelemre váltok, a képre ültetett forma súlyvesztett, szimbolikus jelentést kap, lebegni kezd. Hasonló dolog történt a Vers a bánatról című munkával. Az elforgatott, felnagyított idom mögöttes jelentése felerősödött, más tartalmat kapott: báb, idol, bálvány, koporsó, anyagszerűség.

A vonalstruktúrát tekintve sokszor veszem alapnak az emberi kéz megművelte föld, parcellák, kertek, utak, ösvények felülnézeti rajzát. Mondjuk ilyen a Labirintus Kert, az Ujjlenyomat vagy a Komfort Zóna.
A Zóna, Északi-blues, Éledő mítosz elveszettnek hitt helyszínek „kertportréi”. Egy kívülre zárt, távoli pozícióból a vágyott hely irányába történő lamentálás. A Prím, szám formájában az első fa manifesztálódása, az isteni tiltásé, melynek árnyékában magát az embert feltételezzük.
A Kert fogalma nem értelmezhető az Ember jelenléte nélkül. Az én kertjeim az Ember befelé tekintő kert-monotípiái, a psziché fehér foltokkal tarkított bevillanásai.1972-ben született, Kárpátalján, Beregszászban
1993-ban elvégezte a Kijevi Karpenko-Karij Színház-és Filmművészeti Főiskolát. Festészetet édesapjától, Veres Péter, beregszászi képzőművésztől (1943-2004) és Ivancsó András munkácsi képzőművésztől tanult
2000-től résztvevője ukrajnai és nemzetközi kiállításoknak, művésztelepeknek
2004-től tagja a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának
2005-2009 a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola évei
2007-től a Kárpátalja hetilap gyermekrovatának illusztrátora
2005-2013 rajzot, festészetet tanított a Beregszászi Iskolások Alkotóházában
2017-től az Irka című Kárpátaljai gyermeklap grafikusa

Elismerések, díjak:
2013-ban Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta neki a kárpátaljai magyar alkotóművészet megszervezését és működtetését fölvállaló, 1991-ben alakult, Révész Imre Társaságban végzett meghatározó tevékenysége elismeréseként.
2013 Kijev, Országos Festészeti Triennálé, II. Diploma

Forrás: EuroAstra
 

Csíksomlyói búcsú az ifjúság évében
„Legyen nekem a Te igéd szerint” (Lk 1,38)

A zarándokok motivációi különbözőek, de a hívó szó azonos valamennyi zarándok szívében. A ma emberének szüksége, igénye van a mozgásra, nem
csoda hát, hogy újra felfedezte a zarándoklatot, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy sokkal könnyebb a helyváltoztatás, könnyebben eljutunk akár távolabbi kegyhelyekre is. Így a zarándoklat ma élő tradíció, amelynek során lehetőség nyílik arra, hogy aki útra kel, találkozzon Istennel. Ezért nem véletlen, hogy napjainkban egyre népszerűbbek a kegyhelyek, a búcsújáróhelyek. A ma embere érzi, hogy szüksége van arra a lelki tartalomra, amit egy zarándoklat alatt élhet át. A zarándoklatnak megvan a maga ritmusa, hagyománya, ami találkozik a 21. század modern emberének az igényével. Nem lenne helyes, ha a búcsújárást az idős generáció vallásos gyakorlatának gondolnánk, hiszen egy-egy kegyhelyen számos fiatal is imádkozik, énekel, válaszolva a hívó szóra.

Szentatyánk, Ferenc pápa a 2018-as rendes püspöki szinódust a Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás témában hirdette ki. A világegyház szándékához kapcsolódva a Gyulafehérvári Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a Fiatalok a hit útján témában tervezi meg.
Ennek a pasztorális évnek az elmélyítésében akar segítséget nyújtani 2018-ban a csíksomlyói kegyhely is. Az év mottója a fiatal Boldogságos Szűzanya válasza az angyal kérésére, Isten üzenetére: „Legyen nekem a Te igéd szerint.” (Lk 1,38) Valószínű, hogy a fiatal Mária is tervezett, kutatta, hogy hogyan fog folytatódni az élete, a fiatalsága miben fog kibontakozni. Amikor az angyal hírül adja neki az üzenetet, hogy „az Isten kiválasztott téged, és gyermeket fogansz”, akkor ő igent mond a hivatására.
Nagyon jól tudjuk, fiatalnak lenni soha nem volt könnyű, hiszen mindig ott vannak a komoly nehézségek a felnőtté válás folyamatában. Az akart vagy akaratlan változások, a belső és külső elvárások, a szerelem, a barátság, az iskola, a munka kiválasztása mind-mind állandó problémát, fejtörést jelentenek. Nem könnyű egyik korban sem fiatalnak lenni. Nem könnyű ma sem, nem volt könnyű nekünk sem, de visszatekintve a családfánkra, valószínű minden kor fiataljának megvolt a maga kihívása, kísértése, és megvolt az, hogy mit tartott szépnek, mitől volt boldog.
A 2018-as pünkösdi búcsú legyen a fiatalok, az ifjúság búcsúja! Nagy a felelősségünk, nagy a felelőssége mindazoknak, akikre rábízta a jó Isten a gyermekeket, hiszen a gyermek a családban szocializálódik, ott tanul meg kapcsolatot teremteni, és lesi el, hogy hogyan szeretik egymást a szülők. Megtanulja a rokoni kapcsolatokat, azt, hogy hogyan kell viselkedni a szomszédokkal, a barátokkal, és még lehetne folytatni, hogy mennyi mindent a családban sajátít el. Majd következik az oktatás, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, és mivel a keresztény ember többletet akar adni a gyermekének, miután ő lerakta benne a hitbeli alapokat, elküldi hittanórára, vagyis továbbadja, rábízza az egyházra, hogy a hitben felnőtté, felelősségteljes gondolkodóvá nevelje.
Nagy a felelősségünk a fiatalok iránt. Ezért az ifjúság évében és a csíksomlyói pünkösdi búcsún is imádkozzunk mindannyian azért, hogy a jó Isten tegyen képessé bennünket arra, hogy példaképek tudjunk lenni a számukra, és szeretetünkkel, imáinkkal, életünk tanúságtételével tudjuk segíteni fiataljainkat útjukon! (Urbán Erik OFM kegyhelyigazgató)


A pünkösdi zarándoklat liturgikus programja

  • Május 18-án, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik.
  • Május 19-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban.
A papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt kísérő kordon délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről az ünnepi szentmise helyszínére, a Kis- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe a Hármashalom oltárhoz, ahol az ünnepi búcsús szentmise délután fél 1-kor kezdődik.
A kegytemplomban az este 7 órakor kezdődő pünkösdelőesti szentmisét követően, 8 órától reggelig tartó virrasztás lesz.
  • Május 20-án, vasárnap pünkösd ünnepe van. A szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.
  • Május 21-én, hétfőn pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor.

Az ünnepi búcsús szentmise szónoka

Marian Adam Waligóra OFSPPE pálos szerzetes, a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke lesz a 2018-as ünnepi búcsús szentmise szónoka.
Marian Adam Waligóra 1966. október 2-án született a lengyelországi Jędrzejówban. Általános iskolája elvégzése után a természet iránti szeretettől vezérelve erdészeti középiskolában folytatta a tanulmányait Zagnańskban. Erdész szeretett volna lenni, de a középiskola befejezését követően megváltoztatta terveit, és a hivatás hangját követve 1987-ben a pálos rendbe lépett, ahol 1993. július 30-án tett örökfogadalmat. 1994-ig a pálos rend szemináriumában tanult Krakkóban. 1994. június 18-án szentelték pappá Częstochowában a Jasna Góra-i pálos kegyhelyen.
Fiatal pálos szerzetesként magyarul is tanult, amire a pálos rend magyar alapítása indította, ugyanakkor arra is gondolt, hogy így könnyebben tarthat majd kapcsolatot a magyarországi pálosokkal. Már ekkor komoly kapcsolatot létesített olyan személyiségekkel, akiknek fontos szerepe volt a lengyel-magyar barátság alakításában.
Ezek az előzmények játszottak szerepet abban, hogy pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett közel egy éven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve a magyar nyelv, történelem és kultúra ismeretét, szeretetét.
Magyarországi tartózkodását követően a pálos rend központjába, a lengyelek nemzeti kegyhelyére, a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostorba helyezték, ahol tehetségének köszönhetően hamar jelentős beosztásba került: a kegyhely helyettes vezetőjének nevezték ki, és ezt a szolgálatot látta el egészen 2014-ig, amikor előbb 2014. április 16-tól a kolostor házfőnökhelyettese, majd még ugyanebben az évben augusztus 4-től a közel 100 pálos szerzetesből álló közösség házfőnöke lett.
Marian Adam Waligóra különös figyelmet szentel a magyar zarándokoknak, mindig hívja, várja, és nagy szeretettel fogadja őket Częstochowában Jasna Górán, amely azon túl, hogy Lengyelország nemzeti kegyhelye – ahogy emlegetni szokták: „Lengyelország szíve” –, a világ egyik legjelentősebb zarándokhelye is, amelyet minden évben emberek milliói keresnek fel, közöttük egyre növekvő számban magyarok is.
A gyakori meghívásoknak eleget téve rendszeresen látogat Magyarországra, ahol szerteágazó lelkipásztori tevékenységet fejt ki, ugyanakkor közreműködik a magyarországi lengyel vonatkozású eseményeken. Sokat tesz a nagy lengyel pápa, Szent II. János Pál pápa emlékének méltó magyarországi megőrzéséért és tiszteletének erősítéséért.
Személyes tapasztalatai alapján ismeri és szívén viseli a külhoni magyarság sorsát. Több alkalommal járta végig a határokon túli magyar helyeket, így fordult meg többször Csíksomlyón is. Mindenütt tanújelét adta annak, hogy a barátság nemcsak a határok közé szorított államok, hanem a két keresztény nép között áll fenn.
Nagyon sokat tesz a lengyel–magyar barátság elmélyítéséért. Ennek a tevékenységének is köszönhető, hogy a két nép barátságát szépen kifejező és jelképező események a lengyel és a magyar nemzet lelki egymásra találását hordozzák.

Összeállította:
Borsodi L. László
ferences sajtóreferens
 

2018. január 15., hétfő

Nils Mönkemeyer brácsaművész koncert
.

Január 16-án Nils Mönkemeyer brácsaművész, a müncheni Zeneművészeti Főiskola professzora lesz a Kelemen Kvartett vendége az Otthon a Zeneakadémián című koncertsorozat keretében.


A 185 esztendeje született Johannes Brahms kamaraműveit társítja vonósnégyesekkel a Kelemen Kvartett az Otthon a Zeneakadémián sorozat 2018-as koncertjein, izgalmas párhuzamokat állítva az elhangzó darabok között. Idei első, sorrendben immár harmadik koncertjüket Schubert c-moll vonósnégyes-tételével indítják, amely egy befejezetlenül maradt kompozíció nyitótételeként látott napvilágot. Beethoven kései a-moll vonósnégyese a kamarazenei repertoár egyik alapműve. Brahms G-dúr vonósötöse 1890-ben, egykori tanára, Eduard Marxsen, illetve több barátja elvesztése után készült. Az ötvenes évei végén járó zeneszerző eredetileg utolsó alkotásának, életműve egyfajta összefoglalásának szánta kamaraművét. Hangvételében azonban mégsem szomorú – sőt, könnyed dallamai miatt egyik zenekritikus barátja annak idején a „Brahms a Praterben” alcímet javasolta. A darab zárótételében még magyaros motívumok is feltűnnek.

A kvintett előadásában a Kelemen Kvartetthez Nils Mönkemeyer, a müncheni Zeneművészeti Főiskola professzora csatlakozik. A brácsaművészt fiatal kora ellenére magasztaló jelzőkkel illeti a zenészvilág – hasonlóan a Kelemen Kvartetthez. Rövid idő alatt komoly nemzetközi ismertségre tett szert, amellyel hangszerét, a brácsát is a figyelem központjába állította. A Sony Classical exkluzív művészeként, számos kritikai elismerés és díj övezte zenei munkásságát az elmúlt években.

Az Otthon a Zeneakadémián további előadásaira jegyek online is kaphatók:
Nils Mönkemeyer és a Kelemen Kvartett – 2018. január 16.
Andreas Ottensamer és a Kelemen Kvartett – 2018. február 24.
Aleksandar Madžar és a Kelemen Kvartett – 2018. április 12.

A Kelemen Kvartett 2010-es megalakulása óta sikert sikerre halmoz: világszerte koncertezik, és számos tekintélyes nemzetközi díjat mondhat magáénak. Az együttes fellépett már a new york-i Carnegie Hallban, a bécsi Musikverein-ban, a Berlini Filharmóniában, és visszatérő vendége többek között a londoni Wigmore Hallnak, az amsterdami Concergebouw-nak és a velencei Teatro Fenice-nek is. Áprilisig tartó, öt részes koncertsorozatuk keretében a vonósnégyes formációban rejlő sokszínűséget kívánják a közönség elé tárni, sok más, izgalmas összeállítású mű megszólaltatása mellett.
Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Homoki Gábor és Fenyő László szorosan kötődik Alma Materéhez. Az Otthon a Zeneakadémián címmel megrendezett hangverseny-sorozathoz a legjobb hazai és külföldi szólisták közül válogatták vendégeiket.

http://zeneakademia.hu
 

2018 a hosszú hétvégék éve
.

Mikor foglaljunk, merre utazzunk: a Wizz Tours tippjei. Az idei év különlegesnek számít, hiszen 9 alkalommal örülhetünk 3 vagy akár 4 napos hétvégének. Ez még akkor is rekord, ha a már mögöttünk lévő január 1-jét és a karácsonyi hétvégét nem számítjuk. A Wizz Tours tippeket ad azoknak, akik a szabadnapok szerencsés elosztását hétvégi utazásokkal szeretnék kihasználni.


Sokan azt gondolják, a pár napos utaknál érdemes a last minute ajánlatokra várni, ám a helyzet az, hogy a hosszú hétvégékre sokszor nagyon hamar betelnek a legnépszerűbb járatok és szállások. A gyakorlott utazók vagy éppen a külföldön dolgozók ugyanis ezekre az időszakokra csapnak le a leggyorsabban.
A Wizz Tours (wizztours.com) azt javasolja, hogy már az év elején nézzük ki azokat a napokat, amikor szívesen utaznánk külföldre pár napra, és keressük meg a legszimpatikusabb ajánlatokat, mert ahogy közelítenek a három- és négynapos hétvégék, már sokkal nagyobb lesz a verseny a jó helyekért. Aki ráér, Facebookon is követheti a legújabb ajánlatokat, de érdemes a Wizz Tours weboldalán feliratkozni a hírlevélre, mert itt jelennek meg a leghamarabb az újdonságok.

De lássuk, mikor merre érdemes utazni akár egy hétvégére?

Tavasszal: Tel-Aviv
Március 15-től május 1-ig három négynapos hétvégét is kapunk, így akár kicsit messzebbre is érdemes tekinteni: a Földközi-tenger partján fekvő Tel-Aviv például tavasszal mutatja talán legszebb arcát. Izrael második legnagyobb városában, egyben az ország kulturális és gazdasági központjában egyszerre élvezhetjük a mediterrán és közel-keleti nyüzsgést, valamint az európai nagyvárosok sokszínűségét. Pezsgő éjszakai élete, bőséges kulturális programválasztéka és a Világörökség részévé nyilvánított Bauhaus építészete mellett Tel-Aviv páratlanul gazdag gasztronómiájával is lenyűgözi az utazókat. Mivel Budapestről naponta indulnak a járatok, a Wizz Toursnál akár 3, akár 4 napra összeállítható a repülőjegy-szállás csomag - így többet lehet spórolni, mint ha az ember külön keresne igényeinek megfelelő repülőjegyet és szállást.

Nyáron: Norvégia
Aki az augusztus 20-i hétvégére már megunta a kánikulát, ugorjon ki pár napra a mindig hűs Norvégiába. Stavanger környékén a festői fjordok és látványos sziklás hegyek között túrázhatunk pénteki kiutazással, hétfői hazaérkezéssel. Ha inkább városnézéshez támad kedvünk, akkor Norvégia helyett a szomszédos Svédországot ajánlja a Wizz Tours: Stockholmba és Malmőbe egyaránt kényelmesen tervezhetünk hétvégi kiruccanást.

Borozás Bordeaux-ban
Az őszi hónapokban is kétszer örülhetünk négynapos hétvégének, és ez a legjobb időszak arra, hogy ellátogassunk Délnyugat-Franciaországba megkóstolni a bordeaux-i borok legjavát. Október végére már lezajlik a szüret, de november elején is még kifoghatjuk az utolsó szép őszi napokat ezen a tájon. A gasztronómiai élmények városnézéssel is összekapcsolhatók: Bordeaux felvilágosodás kori építészetét az Unesco Világörökség részeként is elismerték.

https://www.facebook.com/wizztourscom
https://wizztours.com/hu-hu

Forrás: EuroAstra
 

2018. január 14., vasárnap

1875. január 14-én született Albert Schweitzer
"hálával tartozunk azoknak, akik képesek felgyújtani .. a belső fényt.” 

 
Schweitzer világnézete az élet tiszteletén alapult. Schweitzer véleménye szerint az élet és a szeretet ugyanazon az alapelven nyugszik: tisztelet az élet minden megnyilvánulása iránt és személyes szellemi kapcsolat a világmindenséggel. Ennek megfelelően, az etika abban áll, hogy minden egyes élőlénynek az élniakarását ugyanolyan tisztelettel kell fogadni, mint a sajátunkat.
„Minden erőmmel azon voltam, hogy megragadjam az erkölcs alapvető és általános fogalmát, amit egyetlen filozófia sem tár elénk. Egyik lapot a másik után írtam tele, csak azért, hogy erre az újra meg újra tovatűnő problémára összpontosítsam gondolataimat. Két nap telt el így. A harmadik nap estéjén, amikor a lenyugvó nap fényében haladó hajónk éppen egy vízilócsordát kergetett szét, hirtelen, anélkül hogy megsejtettem vagy kerestem volna, megjelentek előttem a szavak: »Az élet tisztelete«. A vasajtó engedett. Feltárult az ösvény a sűrű erdőben. Végre megnyílt előttem a világ- és életigenlés meg az erkölcs találkozásához vezető út.”
Albert Schweitzer filozófus, teológus, orvos orgonaművész egy elzászi
kisvárosban nőtt fel, protestáns családban. Már kilenc évesen orgonán játszott édesapja parókiáján. Érettségi után Párizsban filozófiát tanult. 30 éves korában, a párizsi evengélikus misszió önkéntes orvosokat kereső felhívására, orvosi tanulmányokat kezdett és elutazott Gabonba, ahol Lambarénében kórházat alapított. Mivel német állampolgár volt, 1917-ben letartóztatták és 1918-tól két különböző franciaországi táborba internálták.
Az internálás alatt írta Kultúrfilozófia című művét. Schweitzer 1924-ig Európában maradt, majd visszatért Afrikába, ahol újjáépítette és berendezte kórházát, alkalmassá téve több ezer afrikai beteg fogadására, akik közül háromszáz leprás volt. Gyakran visszatért Európába, hogy előadásokat tartson és orgonakoncerteket adjon, amelyekkel a pénzügyi hátteret biztosította. 1953-ban Nobel-békedíjat kapott tevékenységéért.

József Attila Könyvtár - Dunaújváros
 

Budapest címermadara
.

Fogalmam sem volt róla, hogy Budapest címermadara a feketerigó. Ezt Schmidt Egon, a kiváló ornitológus-tudós számos könyvének egyikében fedeztem fel. A feketerigó mindenütt ott van fővárosunkban, a zöldövezeti részeken éppen úgy, mint a Belvárosban, ahol a hímek hajnalonként a magas házak kéményeiről, vagy a tévéantennákról hallatják a fülünknek oly kedvesen hangzó, fuvolázó éneküket.

   A hím feketerigó egész teste fekete, kivéve narancssárga csőrét és szemgolyója körüli gyűrűjét, míg a nőstények és a fiókák barna színezetűek. Erdőkben, kertekben építik fel fészküket. Ha valamelyik pár az épületet találja kedvezőnek, készítheti otthonát ereszcsatorna szögletben, a falra futtatott borostyán indái között, de akár az ablakba kirakott muskátlis ládában is. Mindenevők, főleg rovarokat, lárvákat, gilisztákat, bogyókat, magvakat és gyümölcsöket fogyasztanak. Mindkét nem védelmezi territóriumát, de ha fiókáik kirepülnek, jóval barátságosabban viselkednek más feketerigó párokkal és a többi madárral szemben. A párok hűségesek egymáshoz és egész évben a területükön maradnak.
   Magyarországon védett madár, természetvédelmi értéke 35.000 forint. Egyedszámuk nagyjából állandó. Ameddig megfelelő mennyiségű eledelhez van hozzáférésük, addig a területükön maradnak akár egész éven át is. Az élelem fogytával kisebb csapatokban vonulnak tovább, lehetőleg közeli területekre. Gyors szárnycsapásokkal haladnak előre, majd vitorlázva csökkentik a repülési magasságot, ami eltér a többi nagyobb testű madarak repülési technikájától.
   A csésze formájú fészek fűszálakból, levelekből, vagy egyéb növényi részekből áll, melyet sárral tapasztanak össze. A fészek építésében kizárólag a nőstény vesz részt. A tojó 3-5,  színes pettyekkel díszített, néhány gramm súlyú tojást rak, A fiókák két hét alatt vakon és csupaszan kikelnek. A szülők még további három hétig etetik, majd elhagyták a fészket és elkezdik a fiókák a szülőket követni az élelem utáni kutatásban. Ha a tojó új fészekaljat hoz létre, akkor a hím folytatja a kirepült fiókák etetését és a táplálékszerzésre való tanítását.
   Schmidt Egon felvázolja a városok kialakulását a madarak szemszögéből. A madarak békésen élnek az erdőben, majd megjelennek az emberek, kivágják a fákat, bokrokat. A madarak természetesen elmenekülnek. Aztán felépülnek a házak, utak és egy idő után kertek, parkok, fák és bokrok jelennek meg. Lombosak és tűlevelűek vegyesen. Lassan, fokozatosan, a korábbi tölgyesnél, bükkösnél sokkal változatosabb formában. Számos madárfaj számára kedvezőbb zöldterület alakul ki A madarak pedig kezdenek visszatérni oda, ahonnét kiszorították őket. Arra a területre, amely elsődlegesen egyébként is az övék volt.  
   Hogy mi a feketerigók véleménye a nagy átalakítási harcról, a tömeges fakivágásokról, a Városligetről, a Népligetről, a Duna-partról és hasonló helyekről, arról tudomásom szerint nem kérdezték meg Budapest címermadarait.


Láng Róbert - EuroAstra

2018. január 13., szombat

Nyár végén Budapesten koncertezik David Helfgott
A világhírű ausztrál zongoraművész, David Helfgott újabb európai turné keretén belül ismét Budapestre látogat hazai rajongói örömére. 2018. augusztus 15-én, a Papp László Budapest Sportarénában koncertezik majd.David Helfgott ausztrál zongoraművész ikonikus életét mindenki megismerhette a róla készült, 7 Oscar díjra jelölt Ragyogj! című filmből - idén augusztusban, húsz évvel a kultikus film magyarországi bemutatója után itthon is meghallgathatjuk élőben a művészt, újabb európai turné keretén belül ugyanis ismét Budapestre látogat. Az év egyik legfantasztikusabb klasszikus zenei élménye várható! Káprázatos muzsika egy zseniális művésztől, akinek tehetsége és egyénisége, megpróbáltatásokkal teli életútja csodaként van számon tartva.

David Helfgott 2018. augusztus 15-én, a Papp László Budapest Sportarénában koncertezik majd. A zongoraművészt az Art Anzix Symphonic Orchestra kiséri majd.

Bővebben a művészről:

A híres ausztrál zongorista, David Helfgott gyerekkora nagy részét Perth-ben töltötte és különleges zenei tehetsége már egész korán megmutatkozott, hatszor is megnyerte az ABC Hangszeres & Ének versenyén az állami döntőt.17 éves korában kezdett el tanulni Alice Carrard-al, Bartók korábbi tanítványával és Thomán Istvánnal, Liszt Ferenc tanítványával. Két évvel később felvették a londoni Royal College of Music zongora tanszékére. A tanára Cyril Smith úgy jellemezte David-et, mint a legzseniálisabb tanítványát 25 évnyi tanítása alatt és Horowitz-hoz hasonlítja mind technikájában, mind temperamentumában. David Helfgott számos díjat nyert a College-ban, többek között a „Legjobb Koncert Előadásért” járó Dannreuther Díjat Rahmanyinov 3. zongoraversenyének pazar előadásáért. Azonban sajnos a Londonban töltött idő vége felé közeledve egyre több érzelmi változáson ment keresztül, melyet még tetézett Perth-i mentora, Katherine Susannah Pritchard írónő halála is, és végül idegösszeroppanást kapott.

A hetvenes években gyakran kellett kórházban töltenie az idejét, majd 1976-ban David beköltözött egy rehabilitációs intézetbe, ahol hat évig tartózkodott. A legnagyobb krízist számára az jelentette, amikor elveszítette a belső zenéjét, de emlékszik arra a napra is, amikor visszatért hozzá a zene: “A köd felszállt, és újra hallottam, … meg vagyok mentve.”

Dr. Chris Reynolds, a perth-i Riccardo’s borbár tulajdonosa visszahozta David-et a zenei életbe, az ő bárjában játszott szombat esténként. Itt ismerkedett meg a későbbi feleségével, Gillian-el is, aki Mike Parry manager támogatásával segített neki fokozatosan visszatérni a zenei karrierjéhez perth-i koncert előadások és egy ausztráliai koncert turné megszervezésével.

David sikeresen visszatért az aktív koncertező zenei életbe és egy egész sorozat CD-t adott ki, többek között az Oscar díjnyertes Ragyogj! c. film zenéjét, mely figyelemreméltó és inspiráló életéről szól. A David előadásában játszott Rahmanyinov 3. zongoraverseny első helyen állt több hónapig a CD eladások listáján Ausztráliában, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, mindenhol aranyminősítést szerezve.

1996 októberében négy teltházas koncertet adott a Sydney Operaházban, melyet egy kihívásokkal teli világturné követett 1997-ben az Egyesült Államokban és Nagy Britanniában, melynek zárókoncertjén a londoni Royal Albert Hallban, Rahmanyinov 3. zongoraversenyét mennydörgésszerű álló tapssal díjazta a közönség.

A következő években folytatta a turnét Ázsiában, Afrikában, Japánban, Új-Zélandon és Európában, és természetesen Ausztráliában. Ezután pedig folyamatosan, tehát immár harminc éve nagyjából folyamatosan járja a világot, mindenhol fantasztikus sikert aratva.

Davidet a zene díszdoktorává avatták a nyugat-ausztrál Edith Cowan Egyetemen és tiszteletbeli állampolgár lett az olaszországi Montecatini Terme-ben, valamint 2008. januárjában az ausztrál Hírességek Sétányán a Bellingen Parkban szobrot emeltek a tiszteletére.

Jegyek itt: http://www.eventim.hu/hu/jegyek/david-helfgott-budapest-papp-laszlo-sportarena-482703/event.html

  

A világ legfoglalkoztatottabb csellistája újra a Zeneakadémián
.

Várdai István és barátai inspirálják majd egymást 2018. január 15-én, a Zeneakadémián, s megmutatják mi teszi a barátságot barátsággá. Várdai István mellett fellép Eldar Nebolsin (zongora), Lars-Anders Tomter (brácsa) és Alexandra Conunova (hegedű). A különleges este műsorában szerepel Ligeti, Dohnányi, Chopin és Mozart egy-egy műve.


Tavaly 32 ezer komolyzenei koncertet listázott a Bachtrack, a világ legnagyobb komolyzenei adatbázisa. A Bachtrack a karmesterek, zongoristák, csellisták és hegedűsök között vizsgálta meg, hogy kik a világ legfoglalkoztatottabb művészei. A csellisták között Várdai István győzött.

„Egy koncertprogram kialakításánál mindig próbálom figyelembe venni, hogy az előadott művek és az előadók jól passzoljanak, az egymás közötti kémia működjön. A Chopin-szonáta a szerző egyik kései műve, a csellóirodalom igazi gyöngyszeme, és Eldar Nebolsinnal már régóta szerettem volna duózni. Bár Chopin elsősorban zongorára komponált, ebben a darabjában a cselló is óriási feladatot kap. A koncert két kortárs magyar művel folytatódik, majd a műsort Mozart g-moll zongoranégyesével fejezzük be – a 20. századtól visszatérve a klasszika letisztult zsenialitásához. Nekünk, világjáró művészeknek, ezek a koncertek az együttjátszás öröme mellett jó lehetőséget jelentenek a találkozásra, a baráti kapcsolatok ápolására. Annak ellenére, hogy különböző korosztályból származunk, mindenki nagyon üdítő és energikus személyiség. Ez majd a koncerten is látható lesz.” – nyilatkozta Várdai István.

A művész 30 évesen már egyértelműen a világ egyik legkeresettebb csellistájának számít, amit mi sem igazol jobban, hogy ő az első, aki a Genfi Nemzetközi Csellóverseny mellett megnyerte a müncheni ARD Nemzetközi Csellóversenyt is. 2010-ben debütált többek között a bécsi Konzerthausban és a New York-i Carnegie Hallban.
Azóta fellépett a világ legrangosabb koncerttermeiben, többek között Londonban, Párizsban, Münchenben, Genfben, Berlinben, Moszkvában és Tokióban. 2009-ben Junior Prima díjat kapott, 2012-ben elnyerte a rangos Prix Montblanc-t, 2015-ben Liszt-díjjal tüntették ki. 2015-től a pécsi Kodály Központ rezidens művésze. Várdai István 2016 decemberében vette át az 1673-ban készült Stradivari-csellóját, amelyet a közelmúltban egy anonimitását megőrizni kívánó német mecénás vásárolt számára a hangszer amerikai tulajdonosától.

Műsor
Ligeti György: Szonáta szóló csellóra
  1. Chopin: g-moll szonáta csellóra és zongorára, Op.65
Dohnányi: C-dúr szerenád, Op.10
  1. A. Mozart: g-moll zongoranégyes, K.478

Előadók
Várdai István – cselló
Eldar Nebolsin – zongora
Lars-Anders Tomter – brácsa
Alexandra Conunova - hegedű

  1. január 15. (hétfő), 19:30
Várdai István és barátai
Zeneakadémia - Nagyterem

www.filharmonia.hu
 

2018. január 12., péntek

1961. január 12-én halt meg Hatvany Lajos
Író, kritikus, mecénás, a Nyugat című folyóirat egyik megalapítója

Hatvany Lajos bölcsészdoktori oklevelét 1905-ben szerzi meg, és alig három évvel később, 1908-ban Ignotusszal és Fenyő Miksával egyetemben megalakítja a századforduló Magyarországának legnagyobb hatású irodalmi folyóiratát, a Nyugatot.
Ekkor köt életre szóló barátságot Ady Endrével, akinek művészetét számos írásában méltatta és mint mecénás nemcsak Adyt, de a Nyugatot is támogatta. 1911-ben összetűzésbe került Osvát Ernővel, a lap szerkesztésével kapcsolatos ügyek miatt, aminek hatására szakított a Nyugattal, és ezt követően hosszabb ideig Berlinben élt.

1917-től két évig a Pesti Napló, majd 1918 és 1919 között ezzel párhuzamosan az Esztendő című folyóirat szerkesztője volt. Újságíróként és mecénásként továbbra is kora polgári radikális törekvéseinek szószólója volt. A tanácsköztársaság alatt Bécsbe emigrált és ezután 1919-27 között Ausztriában és Németországban élt. Az emigrációban is aktív újságírói tevékenységet folytatott, a külföldi sajtó hasábjain éles hangú cikkekben támadta Horthy félfeudális rendszerét.
Írásai a harmincas években a polgári radikális és a szociáldemokrata sajtóban jelentek meg, a fasizmus európai előretörésekor ismét emigrálni kénszerül: 1938-ban előbb Párizsba, majd onnan Oxfordba költözik. Magyarországra csak 1947-ben tért vissza. Hazatérése után ismét bekapcsolódott a hazai szellemi életbe.
Fiatal tehetségek felfedezésével foglalkozott továbbra is, irodalomtörténeti művei közül legjelentősebb a Petőfi életével és művészetével kapcsolatos munkája. Hatvany Lajos egész életét a magyar irodalom szolgálatának szentelte, támogatta a kor haladó írói törekvéseit.
Mecénásként kiállt Ady Endre, József Attila és számos nagy formátumú magyar művész mellett. A tehetségeket nemcsak anyagilag, de művészileg is támogatta, építő jellegű kritikáival soha nem maradt adós, miközben élesen bírálta a velük szemben álló konzervatív irányzatot.

Forrás: József Attila Könyvtár - Dunaújváros

 

Ha február, akkor furmint!
.

Ismét egy egész hónapot szentelnek a borkedvelők az egyik legkiemelkedőbb Kárpát-medencei szőlőfajtának tartott furmintnak. Februárban azonban nemcsak a különféle eseményeken, hanem egyre több étterem borlapján is találkozhatnak a fajtával az érdeklődők, mindenkinek érdemes megkóstolnia!.


Idén februárban kilencedik alkalommal tölti meg a borospoharakat a furmint a Furmint Február alkalmából. Ez volt az első olyan kezdeményezés itthon, ami egyetlen szőlőfajtát állított reflektorfénybe, ráadásul egyből egy egész hónapot szentelve neki. Tavaly óta február 1-jén ünnepeljük a Nemzetközi Furmint Napot is, idén pedig pont ezen a napon rendezik a Furmint Február Nagy Kóstolóját a városligeti Vajdahunyad várában.

A Furmint Február Nagy Kóstolón várhatóan közel 100 kiállító legalább 150 prémium borát ízlelhetik meg a látogatók. A kínált borok között egészen biztosan találunk majd pezsgőket is, és az édes borok, aszúk szerelmesei sem fognak csalódni. A legtöbb kiállító ezúttal is a legnagyobb hagyományokkal bíró Tokaji borvidékről érkezik majd, de köszönhetően az elmúlt évtized furminttelepítéseinek egyre több új borvidék csatlakozik a furmint táborához. Az ugyancsak tradicionálisnak számító Somló mellett az Egri borvidék, a Balaton északi és déli partja és a Pécsi borvidék, valamint határon túli pincék furmintjait is megkóstolhatjuk.

A különleges helyszín korlátozott befogadóképessége miatt érdemes a jegyeket előre megvásárolni, így február 1-jén egy délután alatt átfogó képet szerezhet az ember a fajtáról, és körbeutazhatja a Kárpát-medence legjobb borvidékeit egyetlen pohár segítségével.  

Furmint Február Nagy Kóstoló
Időpont: 2018. február 1., csütörtök 16:00-21:00
Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest, Városliget, Vajdahunyad vára)
Elővételes jegyvásárlás: 9.900 Ft, https://tixa.hu/9-furmint-februar-nagy-kostolo

A kiállítói lista január elején (a februári kóstolóra ez még bővülni fog):
A Préselők, Erdőbénye
Angyal Borászat, Rátka

Árvay János Családi Pincészete, Rátka
Áts Családi Pincészet, Tokaj
Babits Pincészet, Tolcsva
Balassa István, Tokaj
Bardon, Erdőbénye
Barkland Pincészet, Miskolc
Barnabás Kézműves Pince, Somló

Barta Pince, Mád
Basilicus Szőlőbirtok, Tarcal
Bihari Borászat, Mád
Bíró Borászat, Mád
Bodrog Borműhely, Bodrogkisfalud
Bott Frigyes, Muzsla
Bott Pince, Bodrogkisfalud

Czemiczki Pincészet, Tolcsva
Csite Családi Birtok, Erdőbénye
Demetervin, Mád
Dénes Hegybirtok, Ság-hegy
Dereszla Pincészet, Bodrogkeresztúr
Disznókő Szőlőbirtok, Mezőzombor
Dobogó Pincészet, Tokaj
Dorogi Testvérek Pincészete, Tarcal
Erzsébet Pince, Tokaj
Espák Pince, Hercegkút

Ferdinánd Pincészet, Mád
Füleky Pincészet, Bodrogkeresztúr

Garamvári Szőlőbirtok, Balatonlelle
Gilvesy Pincészet, Szent György-hegy
Gizella Pince, Tokaj

Grand Tokaj, Tolcsva
Gróf Degenfeld Szőlőbirtok, Tarcal
H2 Pince, Nagyréde
Hangavári Szőlőbirtok és Pincészet, Bodrogkisfalud
Hímesudvar, Tokaj
Holdvölgy, Mád
Hollókői Pincészet

Homoky Családi Pincészet, Tállya
Kardos Szőlőbirtok, Mád
Katona Borház, Balatonboglár

Kikelet Pince, Tarcal
Királyudvar, Tarcal
Kolonics Károly Családi Pincészete, Somló
Kovács Nimród Winery, Eger
Laposa Borbirtok, Badacsonytomaj
Majoros Birtok, Tarcal
Montium, Szerencs
Myrtus Pince, Tarcal

Obzidián Bormanufaktúra, Hercegkút
Orsolyák Attila, Tokaj

Pálffy Pince, Köveskál
Patricius Borház, Tokaj
Paulay Borház, Tokaj
Péter Pince
Petrányi Pince, Csopak
Royal Tokaji, Mád

Rózsa Pince
RWZ, Mád
Sanzon, Erdőbénye
Sauska Tokaj, Tokaj

Serpens Pince, Sárospatak
Skrabski Pincészet, Balatonudvari
Spiegelberg Kézműves Borpince, Somló

Szabó Zoltán, Hosszúhetény
Szalóczi Pince
Szarka Pince, Mád

Szent Donát, Csopak
Szent Tamás Szőlőbirtok, Mád
Szignárovits-Makai Pince ,Gyöngyöspata
Szóló, Tállya

Tokaj Nobilis, Bodrogkeresztúr
Tokaj Oremus Szőlőbirtok és Pincészet, Tolcsva

Tokaj Pendits, Abaújszántó
Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok, Tokaj
Tokajicum Borház, Tarcal
Tomcsányi Családi Birtok, Somló
TR Művek, Tállya
Vincze Tamás, Sárospatak
Zombory Pince, Rátka

Zsadányi Pincészet, Tállya

Forrás: EuroAstra