2009. július 22., szerda

Röviden Pál apostol, A szeretet himnusza írásáról
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy
(... )
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

_______________________________________

Néhány gondolat:

A szeretet himnusza Pál apostol korinthusiakhoz írott első levelében található, a 13. fejezetben. Mint ilyen, a Biblia része, s ezért a Biblia önvallomása alapján a valódi szerző nem Pál apostol, hanem maga Isten. A Szentírás önmagára nézve ezt állítja: "A teljes Írás Istentől ihletett". (2Tim 3,16) és még ezt is: A Bibliában "egyetlen szó sem támadt saját magyarázatból, hanem Isten Lelke által ihletve szóltak Isten emberei" (2Pét 1,20-21.) Ennek alapján átláthatjuk, hogy a Biblia állítása szerint a Szeretet Himnuszát Isten "írta" az embereknek, Ő volt az, aki ezt a páratlan szépségű tömör gondolatsort Pál apostol által a világnak adta.

A Szeretet Himnusza három részre bontható.
Az első részben arról van szó, hogy szeretet nélkül az ember semmi. Más szóval a szeretet a valami, a szeretet a minden, s enélkül minden más csak semmi. Ha az ember szépen tud beszélni, nagy hite van, sőt minden vagyonát a szegényekkel "éteti fel", vagyis eledelre, ruhákra (stb.) költi, egyszóval ha minden vagyonát a szegényeknek és a rászorulóknak adja, de szeretet nincs benne, az ember semmi. Nyilvánvaló, ha ez a nagy dolog is (hogy valaki mindenét másnak adja) is semmi (ha nem szeretetből teszi), akkor az ennél kisebb dolgok pláne értéktelenek, ha szeretet nélkül teszi az ember.

A második szakaszban arról van szó, hogy milyen az igazi szeretet. Ennek felsorolásából látjuk, hogy a szeretet mindig igazságos, és a másik emberért cselekvő, tevékeny szeretet. Enélkül nem beszélhetünk szeretetről, a szeretet ugyanis nem érzelem, hanem életforma.

Végül a gondolatsor azzal zárul, hogy a szeretetnek nincs felső határa: soha el nem fogy.
A valódi szeretet nem is fogyhat el, hiszen nem függ semmitől, csakis saját magától. Ez mindennek alapja.

{Forrás: zsolo} Kapcsolódó cikk: Dr. Sarkadi Nagy Pál: A szeretet himnusza (Első rész)

Nincsenek megjegyzések: