2008. augusztus 29., péntek

Bölcs mondások... Szeretet

Bölcs mondások...

Szeretet

 1. Annyit érünk, amennyi szeretet van bennünk.

 2. A szeretet olyan, mint egy édesanya: elnézi a fogyatékosságot abban, akiben a hit még csak bölcsőkorát éli.

 3. Uram, boldog aki szeret Téged: barátját benned, ellenségét Érted. Soha szeretteit el nem veszítheti, mert abban kedvesek, Aki el nem vész.

 4. A virág nem gondol azzal, ki fogja szívni az illatát.

 5. Sokan azért mennek tönkre, mert az igazságot senki sem mondta meg nekik szeretettel.

 6. Hidd el, hogyha a koldusnak fillért adsz szeretettel, jobban esik neki, mintha forintot adsz szeretet nélkül.

 7. Nincs nagyobb hatalom a világon, mint az a szeretet, mely céljának eléréséért szenvedni is kész. (Fosdick)

 8. A szeretetet gyakrabban szoktuk dicsérni, mint gyakorolni. (Fosdick)

 9. Isten a szeretet cselekedeteit nem annyira a nagyságuk, hanem inkább indító okuk miatt becsüli. (Spurgeon)

 10. Az élet alaptörvénye a szeretet.

 11. A szeretetnek az a természete, hogy feláldozza magát mások bűnéért, bajáért. A szeretet sohasem tud semleges maradni, ha pedig beavatkozik már, is megkezdődött a szenvedése. (Stanley)

 12. Mikor egy családban szeretet és bűn összetalálkoznak, ha a szeretet igazi, a kettőnek kereszteződése fájdalmat szül, – és adva van a kereszt. (Stanley)

 13. Ha valaki magamagát keresi, megszűnt szeretni. (Kempis)

 14. Aki okosan szeret, az nem tekint annyira szerelmének ajándékaira, mint az ajándékozónak szeretetére. (Kempis)

 15. Aki szeret, az kedveséért viseljen el minden bajt és keservet, és a kellemetlenségek miatt ne szakadjon el tőle. (Kempis)

 16. Szeretet nélkül a puszta cselekedet mit sem ér, de ami szeretetből származik, ha még oly csekély és egyszerű is, gyümölcsöző lesz. (Kempis)

 17. Mikor szereted felebarátodat? Mikor azt megfedded, ha vétkezik, táplálod ha éhezik, tanítod, ha tudatlan. (Bod P)

 18. Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.

 19. A szeretet szívesen lesz szolgálóvá, az önzés ellenben szereti, ha kiszolgálják.

 20. Az igazi szeretet sohasem tétlen, hanem megállás nélkül munkálkodik vagy szenved.

 21. A szeretetnek az iránymutatója eredetileg nem ránk mutatott, hanem tőlünk el. A Sátán fordította felénk. (Shürman)

 22. Ha bárhol emberrel találkozom, akárkivel, akinek emberarca van, meg kell értenem, hogy szeretnem kell őt. (Shürman)

 23. Szeress, és akkor tégy bármit, hallgass, vagy szólj, feddj, vagy elnéző légy, ha gyökere a szeretet, akkor jó lesz, mert ebből a gyökérből csak jó származik.

 24. Akit nem szeretünk, annak szemében mindig találunk szálkát, és azt is sokszor gerendának látjuk. (Varga Tamás)

 25. Szeretet nélkül lehet, hogy nincs gond, nincs fájdalom, de nincs öröm és tartalom sem az életünkben. (Turóci)

 26. Az igazi szeretet nem függ a viszontszeretettől. (Viktor J)

 27. Van szeretet, amelyik olyan, mint a ciszterna. Addig van benne a víz, míg kívülről táplálják, addig szeret, míg viszontszeretik. – Az igazi szeretet olyan, mint a forrás, belülről táplálkozik. (Turóci)

 28. A szeretetet nem lehet szóval parancsolni, de lehet az élő példának ellenállhatatlan erejével átplántálni. (Viktor J)

 29. A hibák mindig vastagok ott, ahol a szeretet vékony. (Spurgeon)

 30. Akinek szeretete önmagán nem terjed túl, az Krisztus ellensége.

 31. Akik a legérzékenyebben szorongatnak, azokhoz ragaszkodjál a leggyöngédebb szeretettel, mert sokkal többet használnak neked, mintha királysággal ajándékoznának meg.

 32. A szeretet az egyetlen zsebkendő, mellyel a szomorú ember könnyei felszáríthatók. (Spurgeon)

 33. A szeretet növekedéséhez mennyei harmatra van szükség. (Spurgeon)

 34. Aki meg akarja ismerni a szeretetet, az menjen a keresztrefeszítés hegyére, és szemlélje ott a Fájdalmak Emberének halálát. (Spurgeon)

 35. A világ összes anyagai között, a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és teherbíró ereje.

 36. A szeretet ösvénye tövissel és bogánccsal van szegélyezve, de ez a tövises út mégis drága nekünk, mert Jézus azon velünk tart és megengedi, hogy karjára támaszkodjunk. (Spurgeon)

 37. Szeretetre csak szeretet tesz képessé.

 38. Viszonozd a bántalmakat kedvességgel – tanácsolja a titokzatos Laoce, – Csakhogy az udvariasság, szelídség még nem szeretet.

 39. A lélek olyan, mint a virág, mindig oda fordul, ahonnan a napsugár éri. (Ecsedy)

 40. Senki sem lehet rossz viszonyban az emberrel és ugyanakkor jó viszonyban az Istennel.

 41. Ahol meghidegült a szeretet az emberekkel szemben, ott a világosság elé is árnyék borult.

 42. A szeretetteljes hangnak kimondhatatlan értéke van, mindenki meg tudja érteni. (Kilburn)

 43. Az Isten szeretetéhez nincsen más járható út, mint amely az emberek iránti szereteten vezet át.

 44. Amint a parázsra rakott fa éleszti és megsokszorozza a tüzet, úgy sokszorozódik meg benned a szeretet, ha tekintetedet állandóan Krisztusra és az Ő tökéletességére emeled.

 45. A szeretet himnuszát, I. Korintus tizenhármat, gyakrabban szoktuk dicsérni, mint gyakorolni.

 46. Isten szeretetének a lelke nem kerítheti hatalmába az embert mindaddig, míg belőle nem áradhat tovább másokra is. (Fosdick)

 47. Senkinek a bűne nem ment fel engem attól, hogy vele szemben ne gyakoroljam a szeretetet.

 48. "Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet." I. Ján 4:8

 49. "…ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal." I. Ján. 3:18

Nincsenek megjegyzések: