2009. augusztus 23., vasárnap

Su Shi, a zseniális regényíróSu Shi, másnéven Su Dongpo 1037 és 1101 között élt Sichuan tartományban Meishan járásban. Apja neves irodalmár volt. Családjának nagyszerű irodalmi hatására már gyermekkorában karrierre törekedett. Miután hatalmas ember lett, meg akarta reformálni az akkori politikai rendszert és a politikai stabilitás megőrzéséért harcolt. A helyi hivatalnál és a császári udvarnál szolgálva egyaránt a politikai rendszer pozitív elemeinek továbbfejlesztésére és negatív oldalának kiküszöbölésére törekedett.

Su Shi természetében nyílt, őszinte ember volt. Közvetlenül támadta a császári udvart annak korrupciója miatt. Ezért az udvarház hatalmi harcának áldozata lett. Életének második felében mindig az egymást követő hatalmi harcokkal kínlódott. 43 éves korától több ízben száműzték, mégpedig egyre távolabbi, elhagyatottabb vidékekre. A veszélyes, kegyetlen politikai küzdelmekben ésszerűen, harmonikusan alkalmazta a konfucionizmus, a buddhizmus és a taoizmus filozófiai tanait. A buddhizmus és a taoizmus toleranciára tanításának fényében látta, elemezte és kezelte a dolgokat, s így megszabadult lelki fájdalmaitól. Egyszersmind a konfucionizmus arra tanította, hogy igyekezzen eszményképének megvalósítására, a szép élet és jövő elérésére. Ekként sikerült megőriznie saját méltóságát, egyéniségét és erkölcsét, egyben kiállta a rámért csapások próbáját.
Su Shi őszinte, kedves és igazságos, egyben eleven, természetes egyéniség volt. A konzervativizmust elutasította, mindig az újra törekedett. Ezért a kínai feudális társadalom utolsó 800 éves szakaszában az értelmiség mindig irigyelte és példaképének tekintette Su Shit.
Su Shi nagyon tehetséges, nagy tudású ember volt, aki jól értett a vers- (a ci elnevezésű költeményfajtáról van szó) és a regényíráshoz. Verseinek gazdag a tartalma, több stílusban íródtak. Fantasztikus elképzelések és hasonlatok találhatók költeményeiben. Megtörte a ci elnevezésű költészet korábbi kötöttségét és megteremtette saját stílusát ebben a műfajban. Emlékeztetnénk arra, hogy a ci a költészet egy olyan fajtája, amelynek alkotásait meghatározott formában énekelhetik. Egyben még szélesebb körben ábrázolta az emberi társadalmat alkotásaiban. Su Shi prózaíró is volt, kitűnő műveket írt. A Tang és a Song-dinasztia nyolc nagy irodalmára közül ő volt a legkiválóbb. Emiatt az összes kínai értelmiségiek mind őt tekintették és tekintik példaképüknek.
A prózai alkotásai közül az útleírásai voltak a legjelentősebbek. Például a Chibi műve példamutatóan ábrázolja a tájat. Az alkotás két részből áll. Első része az őszi tájat jeleníti meg, amikor kellemes szellő jár a mezőn, a hold fénylik a tiszta, kék égen, a kristálytiszta vizű patakok csörgedeznek. A mű második része pedig a téli tájat ábrázolja, amikor magasodnak a hegyek, a hold pedig kisebbnek látszik, a patak kiapad, zátonyok is emelkednek ki a vízből. Az alkotás tele van költői érzelmekkel és festői szépségekkel.Forrás: China Radio International

Nincsenek megjegyzések: