2009. augusztus 4., kedd

Percy Bysshe Shelley verseiből ...

1792 Augusztus 4. (217 éve történt)
Field Placeben (Sussex) megszületett Percy Bysshe Shelley romantikus angol költő, John Keats és Lord Byron mellett a kor egyik legjelentősebb költője, akinek munkái: "Mab királynő" (filozófiai költemény), "A megszabadított Prométheusz" (dráma), "Adonais" (elégia).Love's Philosophy
A szerelem filozófiája

The fountains mingle with the river,
Forrás folyóba ömlik,
And the rivers with the ocean,
folyó az óceánba;
The winds of heaven mix for ever
az egeknek folyton özönlik
With a sweet emotion;
vegyülő suhogása;
Nothing in the world is single;
magány sehol; isteni jel
All the things by a law divine
s rend, hogy minden tünemény
In one another's being mingle -
keveredjék valamivel -
Why not I with thine?
mért ne veled én?

See the mountains kiss high heaven,
A hegy csókolva tör égbe,
And the waves clasp one another;
habot hab ölel, szorít, átfog;
No sister flower would be forgiven
egymást ringatva, becézve
If it disdained its brother:
hajlonganak a virágok;
And the sunlight clasps the earth,
a földet a nap sugara
And the moonbeams kiss the sea; -
a hold a tengereket:
What are all these kissings worth,
minden csókol... - S te soha
If thou kiss not me?
engemet?

(Szabó Lőrinc)

To The Moon

A Hold

Art thou pale for weariness
Sápadt vagy a sok bujdosástól,
Of climbing heaven, and gazing on the earth,
csak kóborolsz s a földre nézel,
Wandering companionless
magányos árva, éji vándor,
Among the stars that have a different birth, -
körötted lángok szerteszéjjel -
And ever-changing, like a joyless eye
bús rém vagy, amely ide-oda les
That finds no object worth its constancy?
és érzi, nézni mit sem érdemes.

(Kosztolányi Dezső)

Lines

Sorok

The cold earth slept below,
Fagyban szunnyadt a Föld,
Above the cold sky shone,
az égből dőlt a fagy;
And all around
az éjszaka fagyos jaja
With a chilling sound,
a jégbarlangból kitört,
From caves of ice and fields of snow,
a hómezőkön átsöpört,
The breath of night like death did flow
haldokló hold alatt.
Beneath the sinking moon.


The wintry hedge was black,
A téli sövény sötét,
The green grass was not seen,
nem nőtt se fű, se virág,
The birds did rest
a madár nyugovót csupasz bozót
On the bare thorn's breast,
keblén talált, mely gyökerét
Whose roots beside the pathway track,
a csapáson terjesztette szét
Had bound their folds o'er many a crack
fagy-vájta réseken át.
Which the frost had made between.


Thine eyes glowed in the glare
Holt-fényű hold alatt
Of the moon's dying light,
parázslott a szemed;
As a fen-fire's beam
mint renyhe folyam vizén komoran
On a sluggish stream
libegő lidérc, a holdsugarak
Gleams dimly - so the moon shone there,
úgy úsztak - szélfújta hajad
And it yellowed the strings of thy
éjszíne sárga lett.
tangled hair,

That shook in the wind of night.The moon made thy lips pale, beloved;
Szél dermesztette kebled, a hold
The wind made thy bosom chill;
szádból kiszívta a vért -
The night did shed
fagyharmatát ontotta rád
On thy dear head
az éj s ledőltél ott, hol a
Its frozen dew, and thou didst lie
pucér ég metsző sóhaja
Where the bitter breath of the naked sky
tetszése szerint elért.
Might visit thee at will.
(Eörsi István)


Nincsenek megjegyzések: