2010. március 30., kedd

Paul-Marie Verlaine emlékére
E napon született Paul-Marie Verlaine költő
(1844)

Paul-Marie Verlaine (1814-1896)

A szimbolista mozgalom megindítása az ő nevéhez fűződik. 1885-ben Elátkozott költők címen mutatta be az új nemzedék legjelentősebb képviselőit, * Őszi chanson → Egy hangulatfestő miniature. Megszólal a dalban a haláltól való félelem, de az elmúlás óhajtása is. A haldokló természettel együtt haldoklik már az emberi lélek, de a pusztulás rettenetét szelíd melankóliába oldja a költemény zenéje, a szavak és hangok muzsikája. Tóth Árpád vituóz fordítása az eredetivel egyenértékű alkotást hozott létre. * Költészettana a szimbolizmus valóságos programnyilatkozata. Verlaine ebben fejtette ki a szó és a zene összekapcsolásának eszményét. Száműzi a költészetből a gondolatiságot, a filozófiai vagy politikai tartalmat. A jó versből száműzi a csattanót, a túl csengő rímeket. A finom Árnyalatot, a sejttetést hangsúlyozza. A fátyolozottság része a varázsnak. A nyelvet fel kell szabadítani az értelem szigorú uralma alól. Az így felfogott új költészet a valóság teljesebb megismerésének eszköze. Minden egyéb „csak irodalom”, vagyis üres szó. Ars poétikájának jelszavai: „Zenét minékünk, csak zenét!”


Paul Verlaine: Misztikus alkonyat


Az emlék s az alkony a láthatóron
piroslik, messze, hol tűzbe csap át
a fölgyúlt Remény és tündéri szárnyon
hátrál s kitárul, mint ingó csodák
függönye, melyen sok gonosz virág
- tulipán, liliom, dália, mák -
kavarja a hímzést s az illatáron
beteg párázatoknak langyos álom-
ízét ontja, mérgek nehéz szagát
- tulipán, liliom, dália, mák
parfümjét - hogy érzékeimbe szálljon
s ájult agyamban lángoljon tovább
az Emlék s az Alkony a láthatáron.

Szabó Lőrinc fordítása

Forrás: Literatura - Vers-antológia

Nincsenek megjegyzések: