2010. március 28., vasárnap

JOHANNES AMOS COMENIUS

E napon született Jan Amos Komensky (Comenius) író
(1592)

Jan Amos Komenský

1595 - 1670

Pedagógus, író. Családját eredetileg Szegesnek hívták. Nivnicben vagy Uherský Brodban született.

Tanulmányait a Cseh Testvérek přerovi iskoláját követően 1611-12-ben Herborn, 1613-14-ben Heidelberg egyetemén folytatta.

1648 - 1620: A Fulneki Presbiteriánus Gyülekezet lelkésze.

1620-1627: Bujdosásra kényszerült. Ekkor született a cseh nyelvű "A világ labirintusa és a szív paradicsoma" (Lissa, 1631) műve. 1627-ben a lengyelországi Lissa püspöke.

1641-1642: Utazás Angliában és Svédországban.

1648-ban Lissában tanított, a Cseh Testvérek Szövetségének püspöke.

1650-1654-ben Lorántffy Zsuzsanna hívására Sárospatakon tanított, itt pánszofikus iskolareformja megvalósításán fáradozott. Tanügyi terveit nem tudta érvényesíteni, Habsburg-ellenes várakozásai nem teljesültek, Lissába tért vissza.

1656-ban a svéd-lengyel háború feldúlta otthonát, ezt követően Hollandiába menekült.

Legfontosabb pedagógiai művei:

Janua (1631)

Didactica magna (csehül 1632, latinul 1638),

Pansophia (1637).

Magyarországon írt művei:

De cultura ingeniorum oratio (1650),

Orbis pictus (1653),

Schola ludus (1654),

Gentis felicitas (1654, megjelent 1659).

Irodalom:

Bakos József: A magyar Comenius irodalom, 1-5, Budapest, Sárospatak, Eger, 1952-63

Comenius Magyarországon kiadott műveinek lelőhely-bibliográfiája, szerk. Arató Ferenc, 1970

Comenius and Hungary, szerk. Földes Éva, Mészáros István, 1973

Bakos József: Comenius sárospataki évei = A Sárospataki Református Kollégium. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára, 1981

Barcza József, Comenius ökumenicitása, Confessio 1988. Bt. I.

2 megjegyzés:

samsara írta...

A felvidéki határhoz közeli morva Uherský Brod magyar neve: Magyarbród /brod = gázló.

Balogh Péter írta...

Köszönöm szépen.