2009. október 4., vasárnap

Dada New Yorkban

Ha a Dada igazi produkciója mindenekelőtt a "gesztus", akkor Duchamp és Picarbia igazán kiváló dadaista művészek voltak, amikor 1917-ben New Yorkban a svájci és német dadaistákéhoz hasonló, csak sokkal erősebb tevékenységbe kezdtek. Már 1913-1914-ben Párizsban megtette Duchamp, hogy fogott egy sörösládát és egy biciklikereket, egyszerűen aláírta rájuk a nevét, mint "műveire". New Yorkban azonban, a Függetlenek Szalonjának kiállításán, egyenesen egy üzletben vásárolt közönséges éjjeliedényt állított ki, Forrás címmel. A bemutató estéjén aztán barátja, Arthur Cravan, akinek a festészetről kellett volna előadást tartania, a válogatott, elegáns és értemiségi közönség előtt tökéletesen részegen jelent meg, egy óriási böröndöt vonszolva maga után; ezt az előadói asztalra ürítette ki, a piszkos fehérneműket darabokra szaggatta maga körül és végül a jelenlevők megütközésére, az arcukat szemérmesen eltakaró hölgyek kiáltozásai közepette gombolkozni kezdett. Csak a rendőrségnek sikerült eltávolítania ezt a furcsa előadót. Duchamp és Cravan igazi dadaistákhoz méltóan cselekedtek. Ugyanebben az időben Duchamp New Yorkban három kis írást is kiadott: két számot a The Blindmanből és a Rongwrongot. Picabia viszont a maga részéről a 391 című folyóiratot teszi közzé, melyben géprajzait és hűségesen lemásolt tárgyak (légcsavar, villanylámpa) képeit publikálja, és verseket is ír. Duchamp és Picarbia mellett Man Ray is szerepel. Ő is egy sor festészeten kívüli, különféle nemű anyagból készített "művet" állít elő, de elsősorban a fényképezés területén ér el jelentős eredményeket, amikor röntgensugarakkal a valós természetet fotografálja s ezzel -- Hugnet szavaival -- annak titkát fedi fel, hiszen lemezteleníti. Ezeket a fényképeket, amelyeken a misztifikált tudomány ízlése uralkodik, később szerzőjük nyomán rayographiáknak nevezték. 1918-ban, Európába visszatérve, Picarbia Zürichben felkeresi Tzarát, s miután meggyőződik arról, hogy a Dada az ő elképzeléseivel megegyezik, tevékeny támogatójává szegődik.


Forrás: Mario de Micheli: Az avantgardizmus ( Második, bővített kiadás 162-163. oldal) Gondolat, Budapest 1969 Illusztráció: Marcel Duchamp: Young Man

Nincsenek megjegyzések: