2016. július 5., kedd

1182. július 5-én született Assisi Szent Ferenc
„Testvéreim! Az Úr engem az egyszerűség és az alázat útjára hívott meg...”
 
Assisi Szent Ferenc szülővárosáról, a közép itáliai Assisiről kapta a nevét. Apja textil nagykereskedő volt, s fiát is kereskedő pályára szánta. Ferenc előbb a városka aranyifjainak életét élte, majd hadi tettekkel lovagi hírnevet akart szerezni magának.
Ám nemsokára lemondott a világi dicsőségről és örömökről, és életeszményét az Evangéliumban találta meg.
Minden idők egyik legnagyobb és legvonzóbb szentje, az európai kultúrának elevenen élő alakja. Egyénisége és működése rendkívüli hatást gyakorolt mind saját korára, mind pedig az utókorra.
Az elvilágiasodott Egyházat az evangéliumi szegénység és egyszerűség alapján kívánta megújítani.
Ezért alapította három közösségét: a Kisebb Testvérek Rendjét (amely később ferences, minorita és kapucinus ágra oszlott), a Szent Kláráról elnevezett klarissza apácákét és világi hívei számára a Harmadik Rendet.
Törekvései középpontjába az Ember Krisztus minél tökéletesebb követelését állította, akinek szent sebeit élete utolsó éveiben testén hordozta.
Az Egyház megújítására indított mozgalma ma különösen időszerűvé teszi alapját. Jelképes cselekedetnek tekinthetjük, hogy a II. Vatikáni zsinat megnyitása előtt XXIII. János pápa Assisibe, "Isten szegénykéjé"-nek sírjához zarándokolt. II. János Pál pedig követte példáját 1978. november 5-én. 

 

Nincsenek megjegyzések: