2010. január 8., péntek

Wass Albert: POGÁNY ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Hej emberek! Markomban sűrű
fekete vérrel telt kupa!
Ezzel köszönt rátok egy rongyos,
világgá űzött árva kobzos
utolsó Koppány-unoka!


Borra nem telt. Így hát kupámat
megtöltöttem bús magyar vérrel.

Hozzátok szólok emberek!
Héj, testvéreim, emberek,
öt világrészen szerte-széjjel!

Ím alvadt vérrel telt kupámat
e rút világon végigöntöm
s magyar vér mellett, ahogy illik,
az újesztendőt ősi módra
zord táltos-szóval fölköszöntöm!

Babonát mondok, szörnyű átkot!
Vad mágiát, mely megfogan:
megátkozom azt, aki vigad!
Ki bort iszik, asszonyt ölel,
békében él és boldogan!

Mert jaj, véres nép ma az én népem!
Ordas vadak tépik a testét!
S kik elfordulnak tőle, hogy ne lássák:
átok marja ki két szemük világát
s pusztuljanak, ha gyászát elfeledték!

Méreggé változzék a bor minden pohárban
és tébolyult sikollyá a kacaj!
És szörnyű vész és halálhörgés légyen
és minden földi otthon porrá égjen
és minden céda ember benne égjen,
ki tudni arról semmit nem akar:
hogy miként pusztul börtönben, kínban, vérben,
egy részvétlen világ közepén
magára hagyott népem, a magyar!

Hungária , 1949. december 30.


Forrás:

MINDEN VERSE
CÍMŰ KÖTETBŐL

Szerkesztette: Turcsány Péter
AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK MÁSODIK, BŐVÍTETT KIADÁSA

Kráter Pomáz, 2003

Nincsenek megjegyzések: