2010. január 11., hétfő

Kolostorok Magyarországon
A magyarországi műemlékek és kulturális örökségi helyszínek egyik legfontosabb csoportját a kolostorok alkotják. Ezek jelentős része a Dunántúlon található. Szerzetesi közösségek százai alakultak a középkori Magyarországon a keresztény térítést követően.

Templomaikat, kolostoraikat a magyar királyok, nemes családok és nemzetségek támogatták birtokokkal, adományokkal. A különböző szerzetesrendek (bencés, bazilita, ciszter, premontrei, karthauzi, ferences, domonkos, pálos) középkori emlékeinek nagy része elpusztult a 16-17. századi török megszállás idején, néhány középkori templomuk megmaradt azonban, és ezek a románkori és gótikus építészet ma is álló remekei hazánkban.

A mellettük egykor álló kolostorokból még kevesebb maradt meg épen, sokat közülük csak régészeti feltárások hoztak felszínre. A törökkor után visszatérő szerzetesrendek romos kolostoraikat barokk stílusban építették újjá, számos közülük a korszak építészetének és templom díszítőművészetének kiemelkedő alkotásai.

Új szerzetes rendek is megtelepedtek ekkor hazánkban (kamaldúliak, kapucinusok), a jezsuita, piarista szerzetesek pedig fontos szerepet játszottak az oktatásban és az ország tudományos életében. II. József a 18. század végén feloszlatta a szerzetesrendeket, kolostoraik gyakran elvesztették egyházi funkciójukat és később főként a gyógyító vagy oktató rendek maradtak meg, vagy alakultak újjá.

A szerzetesek nélkül maradt, vagy még a török időszak alatt elpusztult kolostorok műemléki védelmére már a 19. században is figyelmet fordítottak, ekkor került sor az első nagy helyreállításokra is.

A legújabbkori magyarországi szerzetesség történetében a legnagyobb törést a II. világháború utáni kommunista hatalom átvétel jelentette, amikor kevés kivétellel a kolostorokat feloszlatták.

Kolostori közösségek újjászervezésére csak a rendszerváltás után került sor. A magyar szerzetesség történetének legfontosabb központja a Pannonhalmi Bencés Apátság, amely ezredéves fennállása után ma is a szerzetesi élet és az oktatás helyszíne és egyben kiemelkedően gazdag építészeti, művészeti, levéltári és könyvtári kincsei miatt az UNESCO Világörökség része.
Forrás: Kolostorút.hu - Kolostorok Magyarországon

Nincsenek megjegyzések: