2014. december 26., péntek

István napi köszöntő (December 26.)
István az egyház első vértanúja, államalapító királyunk, Szent István névadó szentje. A magyar nyelvterületen a leggyakoribb keresztnevek közé tartozott az István. István napján a rokonok, szomszédok, ismerősök énekkel, verssel köszöntötték fel az István nevűeket. A szokást "istvánozásnak" is nevezték. Néhol, elsősorban a határon túli magyarságnál, máig élő szokás. Az István köszöntőket a megfelelő nevekkel behelyettesítve más névnapokon is énekelték. A szövegek részint népi eredetűek, részint műköltői vagy félnépi alkotások.
A névnapköszöntők énekelt és verses köszöntők, melyek a parasztság körében a 18. század második felében terjedtek el.


Sulinet
 

Nincsenek megjegyzések: