2010. február 9., kedd

Alban Berg
E napon született Alban Berg zeneszerző (1885)Berg, Alban Maria Johanes, *1885. II.9. Bécs, elhunyt 1935. XII. 24. uo. : osztrák zeneszerző. 1867-ben Nürnbergből bevándorolt kereskedő fia, első zeneszerzői kísérletei 1900-ból valók (három dal), ezeket a következő években 87 dal és duett követte. 1904 októberében ismerkedett meg A. Schönberggel, aki autodidakta zeneszerzői kísérletei alapján tanítványául fogadta. A Schönberg-tanítványok köre által rendezett hangversenyeken, 1907-ben és 1908-ban voltak első nyilvános bemutatói. Schönbergnél folytatott tanulmányait 1910-ben fejezte be, de mesterével haláláig szoros barátságban maradt. 1911-ben feleségül vette Helene Nahowskit, és ettől kezdve -- műveinek előadásai alkalmával tett rövid utazásaitól eltekintve -- télen Bécsben élt, zeneszerzés-oktatással biztosítva megélhetését, nyáron pedig az osztrák Alpokban. ~ 1914 májusában látta Büchner Wozzeck drámatöredékét, operatervét azonban csak az I. világháború után tudta valóra váltani (művét 1921 őszén fejezte be.) 1923 nyarán H. Schrerchen rábírta, hogy az opera néhány részletét hangversenyteremben előadható ciklussá foglalja össze. Ezt a sorozatot (három töredék az 1. és 3. felvonásból) Scherchen 1924. VI. 11-én az Allgemeiner DeutscherMusicverein Frankfurt am Main-i zenei ünnepsége vezényelte, és olyan szenzációs sikert aratott vele, hogy egycsapásra ismertté vált. A teljes mű ősbemutatóját 1925. XII. 14-én E. Kleiber vezényelte a berlini Staatsoperben, ezt prágai (1926) és leningrádi (1927) bemutatók követték, de "a Wozzeck legyőzhetetlen nehézségei"-ről szóló nézeteket csupán a mű 1929-ben J. Schüler által vezényelt oldenburgi előadása változtatta meg. Új operaszöveget keresve ~ 1928-ban Frank Wedeking "Lulu-tragédiája" (Erdgeist és Die Büchse der Pandora) mellett döntött, amelynek szövegkönyvét rövid idő alatt el is készítette. 1934 áprilisában a megzenésítés néhány ensemble-tól eltekintve, particella formájában elkészült. A hangszerelésen egészen haláláig dolgozott; az első két felvonás és a harmaik felvonás első negyede, egy zenekari közjátéka és befejezése készült el teljesen. 1925-től kezdve alkalmazta a tizenkéthangú technikát. Wozzeck operája, amely az első közönségsikert aratott operája, a 20. század operatörténetének egyik mérföldköve. ~ atonális és dodekafon műveiben is a hagyományok szellemében alkalmazta az új zeneszerzői technikákat. Zenéjének kifejlett hangzásérzékenysége háttérbe szorítja a szigorú konstruktív jelleget, hozzájárult ~ népszerűségéhez.


Forrás: Brockhaus Riemann Zenei Lexikon Első kötet ( 178-179. oldal) Zeneműkiadó Budapest, 1983

Nincsenek megjegyzések: