2014. november 24., hétfő

Simon Sándorné, a Ferences Világi Rend tagja kapta a Szent Erzsébet rózsája-díjat


Tizenötödik alkalommal adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet rózsája-díjat. A kitüntetésre javasoltak közül ebben az évben a testület tagjai Simon Sándornét választották ki, Dr. Horváth Éva, a Ferences Világi Rend Magyarországi Közösségének országos minisztere ajánlása alapján. A díjat Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke adta át november 23-án, vasárnap Budapesten, a Duna Palota Színháztermében.
Simon Sándorné, Dancs Mária tizennégy éves korában csatlakozott a Ferences Világi Rendhez, ahol a kilencvenes évek elején hajléktalanok segítésével foglalkozott, majd részt vett a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány munkájában. Itthon a pestszentlőrinci plébánia hitéletének volt tevékeny szervezője. Fáradhatatlan odaadással segít mindenkinek, határainkon átívelő tevékenysége mellett otthonába is szívesen befogadja a rászorulókat.
Mária szegények és betegek iránti szociális érzékenysége kisgyermekkorában kezdett kialakulni.  Édesapját még kétéves kora előtt elvesztette, Édesanyja özvegyen nevelte fel. Majd a gondviselés többszörösen is kárpótolta, több mint ötven éve él szerető házasságban, öt gyermeke, tizenhárom unokája és két dédunokája született. A nagy családban az örömök mellett gyakran kellett szembesülnie a mindennapi élet nehézségeivel. Ezáltal megtanulta elfogadni a segítséget és ez ösztönözte arra, hogy másokon segítsen.
Tanulmányait a Szent Angéla Iskolában kezdte. Az államosításig orsolyita nővérek tanították, akik nagy hatással voltak lelki életének alakulására. A rendszerváltás után a Ferences Világi Rendben, majd a Szeretet Misszionáriusainál hajléktalanokkal kezdett el foglalkozni. Olyan nehéz sorsú embereknek segített, akiknek a legegyszerűbb dolgok is hiányoztak az életükből és nemcsak a fizikai, hanem a szellemi táplálékra is nagy szükségük volt. Ezért az ételosztás mellett gyakran imádkozott velük, felolvasott nekik a bibliából, segítette őket hitük megerősítésében. A Világi Rendben sok egyéb tennivalója akadt, törődött a helyi közösség tagjaival - akik közt sok idős és beteg volt -, valamint családi táborokat, zarándoklatokat szervezett, vidéki és határon túli közösségeket látogatott.
A határon túli magyar családok segítésében is szerepet vállalt. A kárpátaljai magyarok és a Kárpátalján működő ferences szerzetesek munkájának támogatására alakult meg a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány, amelynek 1993 óta kurátori feladatait látja el.
Tanárként iskolai tanítványait nem csak a reáltudományokra, de a mély hitből adódó emberségre, szeretetre is tanította. Tanítványai életének alakulását különös gonddal figyelte, a nehéz helyzetben lévőket segítséghez juttatta.
Az önzetlen segítségnyújtás és a közösségek szervezése mellett, Mária otthonát is szívesen megosztotta a kárpátaljai és erdélyi családokkal. Egy koraszülött kislány és édesanyja hónapokig, valamint egy leukémiás itt kezelt kisfiú családja néhány napig lakott náluk.
A pestszentlőrinci plébánián a közösség építéséhez járult hozzá áldozatos munkájával. A rendszerváltáskor hitoktatóként tevékenykedett, később pedig áldoztatással is megbízták és rendszeresen látogatta a betegeket otthonukban, illetve szükség szerint a kórházban. Az ifjúsági misék után, zsíros kenyérrel, teával marasztalta egy kis együttlétre, beszélgetésre a fiatalokat, de ha kellett, az albák, ministránsruhák, terítők mosásában is szívesen segédkezett. Az Evangélium szerinti élet megélését és hirdetését pedig legmarkánsabban a keresztségre készülő felnőtt csoportok támogatásában, keresztelés utáni kísérésében fejtette ki.

Tanárként, édesanyaként, nagy- és dédmamaként sokat tett és tesz ma is az ifjúság keresztény értékek szerinti neveléséért. Mindig derűs és soha nem panaszkodik. Szent Erzsébethez hasonlóan a harmonikus családi élet megteremtésére törekszik és Isten végtelen szeretetét adja tovább a körülötte élő rászorulóknak.
A díj átadására évente Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan, kulturális rendezvény keretében kerül sor.
Az elmúlt évek kitüntetettjei:
2013 -Mészáros Gézáné, a kalocsai karitász önkéntes munkatársa
2012 - Nagy Lászlóné, a pusztadobosi plébániai karitászcsoport vezetője
2011 - Jáki Zoltánné, a Kaposvári Egyházmegyei Karitász önkéntesként dolgozó vezetője
2010 - Soltész Mária, a szendrőládi cigányság felkarolásáért
2009 - Hajdó Györgyné Madaras Olga, a pusztaszabolcsi plébániai karitász önkéntese
2008 - Messné Mezey Klára, a pécsi székesegyház plébániáján működő Családért Csoport vezetője
2007 - Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete
2006 - Gombás Istvánné Fehér Anna, a szenvedélybetegek gyógyulásáért kifejtett fáradhatatlan önzetlen tevékenységéért
2005 - Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella, a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat és a Katolikus Karitász önkéntes munkatársai
2004 - Kurucz Béláné Mészáros Márta, a kiskunfélegyházi Szent István-plébániai karitászcsoport alapító tagja
2003 - Fábián Zsuzsanna, az Egri Főegyházmegyei Karitász munkatársa
2002 - Dr. Halász Tiborné, a Krízis-iroda vezetője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportjából
2001 - Győrvári Edit, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Családsegítő Szolgálatának munkatársa
2000 - Matt Jánosné, a pécsi pálos templom karitászcsoportjának vezetője

A díjátadó est kedvezményezettje:
A püspöki konferencia idén a díjátadó est bevételét a Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat által fenntartott ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon javára ajánlja fel.
Az intézmény, ahol jelenleg százötven középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos, mozgásában korlátozott, illetve halmozottan sérült gyermeket és felnőttet gondoznak, 1986 szeptemberében azzal a céllal jött létre, hogy egy olyan meghitt otthont teremtsen, ahol az alapellátás és felügyelet mellett élhető, szeretetteljes légkör veszi körül a bentlakókat.
A különböző fejlesztőterápiák mellett kulturális programokkal, kézműves foglalkozásokkal és kirándulásokkal színesítik a lakók életét. Ünnepi műsorokkal készülnek a jeles alkalmakra, valamint rendszeresen fellépnek saját zenekarukkal, a Nádizumzum együttessel. Az otthon melletti kápolnában hetente tartanak szentmisét, valamint hitoktatók gondoskodnak az aktív lelki életről. Az állandó munkatársak mellett gyakran önkéntesek teljesítenek szolgálatot, akik meghatározó élményekkel gazdagodnak ottlétük során.
A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat által fenntartott Szent Erzsébet Otthon hálásan köszön minden nagylelkű támogatást!

Számlaszám:
MKPK Titkársága
CIB Bank Zrt.
11100104-90012347-10000001Nincsenek megjegyzések: