2010. április 2., péntek

Nagypéntek


Kialakulásának története

Az elsõ keresztények Jézus halála és sírban pihenése napját (nagypéntek és nagyszombat) liturgia nélküli ünnepként tartották egész napos szigorú böjtölésben Jézus szavainak szellemében (Mt 9,19). Csak a 4.sz.-ban alakulnak ki nagypéntek különféle istentiszteleti formái eukarisztikus ünneplés nélkül. Jeruzsálemben egyetlen ima- és igeliturgiát tartanak különböző idõkben és különféle helyeken a szenvedéstörténet állomásain, beleépítve a szent kereszt elõtti hódolat ünneplésével.

A keleti szertartások a nyugati világot is erősen befolyásolták. Rómában a 7. sz.-ban a pápa a kereszt-ereklyével mezítláb körmenetben a LAteráni bazilikából a jeruzsálemi szentkeresztről elnevezett templomba vonult, ahol a papság és a nép a kereszt-ereklye elõtt hódolt. Ugyanakkor két ószövetségi olvasmányt és Szent János szenvedéstörténetét is olvasták. Az ünnepélyes egyetemes könyörgések zárták le az igeliturgiát.

A kereszt leleplezésének, felmutatásának és hódolatának dramatizált kiépítése a gall rítusú liturgiában történt.

A nagypénteki szertartás időpontja az õskeresztény kortól a középkorig az Úr halálának órájához (délután 3 óra) igazodott. Ez egyben a középkori böjti misék kezdete is volt: a nona imaórája. Amikor azonban később a nona végzését már a délelõtti órákban is engedélyezték, a nagypénteki liturgia is délelőttre került. XII. Pius pápa 1956. évi reformja állította vissza a délutáni ünneplést.

A nagypénteki szertartás

A szertartásnak három fő része van:

  1. Igeliturgia olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel
  2. Hódolat a szent kereszt elõtt (adoratio crucis)
  3. Áldozási szertartás

Ezt a hármas tagozódást veszi körül a bevezetés és a befejezés szertartása.

I. A pap földre borulása

az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg.

II. Olvasmányok

  • Iz 52,13-53,12 - a félreismert szolga diadala
  • Zsid 4,14-16; 5,7-9 - Szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet
  • Jn 18,1-18,42 - A mi Urunk Jézus kínszenvedése János evangéliuma szerint - a passió
  • Asztrik fõapát úr nagypénteki homiliája 2002-ben

III. Kereszthódolat

A kereszten az ártatlan. A kereszt tövében pedig bűnösök és bűnbánók. - A Golgota a kiengesztelődés helye, a perlekedő szó elnémul. Terhekkel, gyógyításra váró terhekkel állsz ott Krisztus elõtt. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez, mertŐ meghalt érted. - A szeretet azonosulni akar. Kérd a látást, hogy a napi haláleseményekben és a golgotai kivégzésben felismerd az Ő halálát!

IV. Ünnepélyes egyetemes könyörgések - minden emberért

V. Jézus temetése, virrasztás a Szent Sírnál

  • olvasmány: Jn 19,31-42 - sírbatétel

Királyi zászló jár elől
Keresztfa titka tündököl,
Melyen az élet halni szállt,
S megtörte holta a halált.

Az ősi jóslat itt betelt
Mit a hû Dávid énekelt:
Az Úr, halljátok nemzetek!
Kereszten trónol köztetek.Forrás

Nincsenek megjegyzések: