2009. október 3., szombat

A Tantráról ...


Tanácsok a Tantrához

“Emberek milliói éltek már a Földön, és még a nevüket sem tudjuk. Fogadd el az egyszerű tényt: csak néhány napig vagy itt, azután eltűnsz. Ezt a néhány napot nem szabad képmutatással, félelemben elvesztegetned.”

/Osho/

szitakoto

A Tantráról I.

SivasaktiA Tantra tanítása Sívától ered, a jógik királyától, és feleségétől Párvátitól (ez az Isteni Anya egyik megnevezése) Az eredeti leírást a Maha-Nirvana-Tantra című szentirat tartalmazza. Ez három részre osztja a testet: a nehéz fizikai test, a finom energia test, és a kozmikus spirituális test. A Tantra gyakorlása megszabadít ezekhez a testekhez való ragaszkodástól, felszabadít, hogy egyesülhessünk a tiszta Tudattal. Ez történik amikor a Yantrák (Szent Szimbólumok) és Mantrák ( az Isteni rezgés speciális szótagjai ) tisztító energiáival dolgozunk.

A tantra szerint az Univerzum vágyból születik. A Tantra követői nem korlátozzák vágyukat, hanem eszközként alkalmazzák.

Egyes tantrikus források szerint a valós és a transzcendens világot Shakti és Shiva végtelen közösülése hozza létre. Az istennőt átjárja a láthatatlan Shiva, így szétválaszthatatlanok, ami miatt a hindu művészetben gyakran ábrázolják őket hermafroditaként.

A tantra szanszkrit szó, szövés, kiterjesztés, vezérfonal jelentésű, értelme szerint hagyományként fordíthatjuk magyarra. A hinduizmuson és a buddhizmuson belül számos különböző irányzat és iskola jött létre a Tantra neve alatt.

Mindegyikben közös azonban a szexuális egyesülés teremtő erejében való hit.

A korabeli “szextankönyvek” változatos szexuális pozíciókat bemutató képei a gyakorlati útmutatáson túl mást is szimbolizálnak. Az egyesülés különböző helyzetei eltérő utakat jelentenek a test energiaáramlatainak. Minél változatosabb a szeretkezés, minél több helyzetben történik, az áramlatok annál jobban kiemelik és felerősítik egymást. Így közelíthető meg Shiva és Shakti ölelésének teremtő energiája. A rituális szex (maithuna) maga egy öt elemből álló ceremónia utolsó szakasza. A szertartás első három eleme már maga is tabunak számított. Bort, halat és húst kellett fogyasztani, ami a hindu embereknek tilos, majd szárított gabonaféleségeket. Ez is példa a szándékos megbotránkoztatásra, mivel a lehető legalantasabb eszközökkel kellett elérni a gyönyört. Fogyaszthattak közben ganját (indiai kendert) és maszlagot, ami hagyományosan afrodiziákumnak számít.

KamaSutrabook

A Káma Szútra leírja az emberi lét alapelveit, mielőtt bemutatná a szerelmi élethez szükséges ismereteket. A hindu ember életének célja 4 eszmény megvalósítása. A Dharma, az Artha és a Káma földi életének különböző korszakaiban fontos, figyelve arra, hogy ne kerüljenek ellentmondásba, összhangot teremtsenek.

A Dharma a kötelesség, a törvény. Bizonyos dolgokat be kell tartani (pl. az áldozatokat), míg másokat el kell kerülni, mint a húsevést.

Az Artha a gyarapodást jelenti, művészetek és tudományok elsajátítását.

A Káma pedig jelölheti a szeretetet, a szerelmet, a vágyat, a dolgok élvezetét az öt érzékszerv segítségével.

A Tantra tehát egykor világ minden részére kiterjedő spirituális gyakorlat, a civilizációkat összekötő közös láncszem volt. Az a rendszer, amelyet az indiai hinduk dolgoztak ki a férfi és női energiák egyensúlyba hozására, erőteljes hatást gyakorolt a kínai Taoizmusra, a tibeti buddhizmusra és a többi keleti vallásra is.

A titkos tantrikus tanítások mesterről tanítványra, szájhagyomány útján terjedtek. Amikor a hagyományt a III. században, hosszú előkészítő és tisztulási folyamat után, végül lejegyezték, jelentését továbbra is allegóriákban és szimbólumokban fejezték ki, így azt csak a beavatottak érthették meg.

A Tantra aranykora a XI-XII. században következett be, ekkor széles körben és nyíltan gyakorolták India szerte. A XIII. században, a muzulmán hódítás idején azonban a Tantra mestereit lemészárolták, és a szent irataikat tűzre vetették.

Távoli kolostorokban élt tovább, elsősorban Tibetben, de Tibet kommunista megszállása idején megismétlődött a vérontás és a kísérlet a tantrikus vallásgyakorlat teljes kiirtására. A Tantra mesterei veszélyt jelentenek a hatalom birtokosai számára. Ha valaki ugyanis egyszer már felismerte a tantrák igazi természetét, nem béklyózható le többé a vallási és politikai hatalmi struktúra kénye-kedve szerint.


A Tantráról II.

OshoOsho szerint a tantrikus utat egy Saraha nevű férfi fedezte fel, és írta le.

Saraha Brahmin családból származott, egy indiai kis királyságban i.sz. 500-ban. Már kora gyerekkorában olyan ragyogó műveltségről tett tanúbizonyságot, hogy az emberek tódultak hozzá spirituális tanácsért.
Ékesszólása és hatalmas tudása a királyra olyan mély benyomást tett, hogy lánya kezét és trónját Sarahának ajánlotta. Minden tömjénezés ellenére Saraha elégedetlen volt. Hindu családja szörnyülködése ellenére feladta addigi életét, és egy buddhista mester szolgálatába állt. A mester első utasítása az volt, hogy felejtsen el mindent, amit addig megtanult. Hét évébe telt, hogy a fejét megszabadítsa rengeteg tudásának terhétől.

Ezalatt az idő alatt történt, hogy beleszeretett egy parasztasszonyba a piacon. Ez az asszony íjakat kovácsolt az árusítóhelyén, egy megvilágosodott asszony volt. Saraha beszédbe elegyedett vele remélve, hogy eszével elkápráztatja majd. Az asszony kinevette, és azt mondta Sarahának, hogy semmit se tud.

Végül egybekeltek, és egy krematórium közelében éldegéltek. A hallottaikat sirató emberek figyelmét felkeltette e tantrikus pár vidám tánca és ünneplése. ők ketten végigjárták a szexuális energia és kapcsolat minden aspektusát, így jött létre a Tantra művészete és tudománya. A pillanatnak való önátadásával Saraha megvilágosodott. A Tantra ösvényét spirituálisan fejlett asszonyok és hitvestársaik fejlesztették tovább.

rosa


A Tantráról III.


A VÖRÖS TANTRA


A tantrikus szentiratok a rituálékat támogatták, ahol minden szabály el volt törölve, ahol minden viselkedést szentként fogadtak.
A maithunákat és a csakrapujákat ott tartották meg, ahol az emberek húst ettek, bort ittak, vadul szerelmeskedtek, a kender, Síva növényének kábulatában élvezkedtek. A kezdeti időkben néhány közösség a parancsokat túlzottan szó szerint vette; a rituálék gyakran értéktelen Bachanaliai ünnepekbe torkollottak. Ez gyakori volt a XVIII. században is.

A FEHÉR TANTRA


Néhány tantrika a tantrikus szentírást szimbolikusan értelmezte, és az ő gyakorlataik sokkal absztraktikusabbak és mentálisabbak voltak. A férfi és nő együtt meditált, és nagyon szigorúan végrehajtott technikákhoz igazodtak, de fenntartották a cölibátust. A Kundalini jóga Yogi Bhajan tanítása szerint ma ilyen stílusú.


A RÓZSASZÍN TANTRA


Ez egy köztes pontot határoz meg a két út között, kevésbé erőlteti az élettől való megszabadulást szigorú gyakorlatokkal, kevésbé kapcsolódik a szabadság áradat törvényének megtöréséhez. Jobban kapcsolódik a szívbe jövő energiához, lemondva az egóról, szerető lemondással a fizikai dimenzióról.

FEKETE TANTRA, SZEXUÁLMÁGIA


A tantrikus rituálék gyakran megidézik a sötét energiákat, és a tudatalatti kreatív erejébe a szexuális energiák felébresztése alatt juthatunk be. Manapság Indiában Tantrát a fekete mágiával azonosítják, mióta sok gyakorló bemocskolódott az irány keresésében, eltérítve a szexuális energia hatalmas kreatív erejében. Alister Crowley a mágiát úgy definiálta, mint egy olyan tudományt, mely az egyén akaratának hozzáállását változtatja meg. A mágikus Tantra rituálé céltudatos és a harmadik csakra energiájából származik. Egyáltalán nem szükséges, hogy bármiféle szerelmet, vagy szeretetet érezz a rituális partnered iránt. Sophistább mágusok megpróbálják igazolni, hogy a mágia jelentése, a spirituális vég elérése. Ha a cél, amit megpróbálsz felidézni, megvilágosodott, ironikusan a cél elérhetetlen, megvalósíthatatlan, amíg le nem mondasz az irányításról, és el nem éred a lemondás állapotát. Az igazi tantrikus rituálé eredménye attól függ, milyen szeretetet érzel a partnered iránt, a mindenség szimbólumaként látva őt. Azon a ponton a mágia egyszerűen nem alkalmazható. A sexmágia talán a leghatásosabb formája az önhipnózisnak. Hatásos, mert különösen érzékeny és befolyásolható állapot, ami az orgazmus környékén következik be. Azokat a mágikus pillanatokat arra használhatod, hogy elképzelj valamit, amit létre szeretnél hozni, vagy ugyan azt az erőt arra használhatod fel, hogy szertettel átadd magad az Istenséggel való egyesülésednek. Ez a választási lehetőség mindig megadatik. Megengedhető, hogy egy orgazmus során megerősítésre használd, hogy tisztázd a belső ellenállásodat, hogy engedd a dolgokat megtörténni, de nem elfogadható senki számára, hogy befolyásoljon egy másik embert, vagy szituációt a megszerezhető előnyért. Néhányan a nyugati Tantra tanárok közül belecsatlakoznak a szexmágia hatásába, felajánlva az embereknek a szívük vágyait a szexuális energia által, hogy irányítsák a környezetüket, hogy létre hozzák a kívánságaikat. Ez nagyon szerencsétlen dolog. Ez az emberek legalantasabb ösztöneit, természetét hozza napvilágra.

Kalimother

KÁLI TISZTELETE


Shaktit sokféle alakban látták: az egyik az udvarias Lakhsmi, a szerencse istennője; Sharasvati, a művészetek és a tanulás istennője; Káli, az egó elpusztítója. Harcosként ábrázolják, jogarral a kezében, amint a férfiak fejét vágja le. Ez az egó elpusztításának szimbóluma. De az orvgyilkos, aki tiszteli Kálit, szó szerint veszi, lop és gyilkol, látszólag az ő áldásával. Ez az erőszakos magatartás nem cseng össze napjaink Tantrájával.

ÁLDOZAT


Néhány rituálé, beleértve a szüzek imádatát, Shakti lényegét szimbolizálja. Néhány gyakorlatban vért öntöttek ki, vagy emberi életet áldoztak fel, állítólag az Istenek kegyeinek elnyeréséért.

SZENTELT SZEX


Ez a modern (per)verziója a tantrikus gyakorlatoknak, mivel a nyugatiak szexuális kifejezése nagyon sérült, és nagyfokú gyógyításra van szükségük. Megtanulni uralkodni a gátlásainkon,

roseForrás: Tantralap

Nincsenek megjegyzések: