2009. november 4., szerda

Az Iszlám Orvoslás, és Prevenció
A Korán és a Szunna szerinti Iszlámorvoslás, Prevenció, megóvás, védelem, orvosság, gyógyulás, és tisztaság a testnek és a léleknek.


A magasztos Allah nem hagyott ki semmit, a Koránból és a Szunnából! S a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) nem kénye kedve szerint beszélt! Ezért választottuk ezt a témát (A Korán, és a Szunna szerinti orvoslást), hogy felélesszük a Koránban és a Szunnában található orvosságokat. Korán: (7/31)”Ti Ádám fiai! Vegyétek magatokra minden mecsetben a díszeteket, egyetek és igyatok! Ám ne legyetek mértéktelenek! Bizony, nem szereti Ő a mértékteleneket!”

Azt mondta Ibn Abbasz, hogy ez az ája (egyetek és igyatok! Ám ne legyetek mértéktelenek) azt magyarázza, hogy az ember csak akkor egyen amikor éhes, és akkor kell abba hagyni, amikor már nem érzi az éhességet. Ugyanúgy az Iszlámtörvény nem ajánlotta az evés folytatását, ha már nem vagyunk éhesek, mert elgyengíti, és ellustítja a testet Allah szolgálatától. A tudósok egy csoportja szerint, az evés folytatása tilos, a másik csoport hogy nem ajánlatos. Azt mondta Ibn Al-Arabi (és ez a helyes), hogy a mérték szerinti evésben nagy haszon van. Az ember teste, ezért egészségesebb és szívósabb, az agya pedig, magas felfogóképességű. Az ember kevesebbet alszik, és könnyebb súlyú. Aki sokat eszik, megterheli gyomrát, és kövér lesz, ami különböző betegséghez vezet. Az ilyen embernek több szüksége van a gyógyításra, mint annak, aki keveset eszik. Azt mondták a bölcs emberek: „A legjobb orvosság, a kevés evésben van”. A Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) felvilágosította nekünk ezeket a dolgokat (ami helyettesíti sok orvos mondását): „Ne telítse az ember a tányérját étellel! Jobb neki, ha néhány falatot eszik, ami táplálja a szervezetét. Ha kikerülhetetlen, akkor egyen úgy, hogy a gyomra egyharmada evésre, egyharmada ivásra, és egyharmada üres legyen” Közölte Termezi.

Omartól származó Prófétai beszéd. Azt mondta: „Hallottam a Prófétát (Allah dicsérte, és üdvözítette) mondani: „A hitetlen hét gyomornyival eszik, és a hívő egy gyomornyival eszik”

Moss kezet evés előtt és evés után, ez a jelentése annak, amit mondott a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Végezd a wudut evés előtt és evés után”. Közölték a Prófétáról (Allah dicsérte, és üdvözítette), hogy azt mondta: „Várjatok, amíg lehűl az étel, mert a meleg ételben nincs áldás”. Ez erős Hadith. Nem is szabad szimatolni, mert ezt az ebek szokták csinálni! Viszont ha van étvágya, akkor egyen, de ha nincs étvágya, akkor ne egyen. Kis falatokat egyen, és rágja jól, és sokáig, ne legyen nehéz a gyomrának megemészteni. Aztán az elején, mondja rá a magasztos Allah nevét (Biszmilleh) és a végén, hálát adjon Allahnak (Elhemdulilleh)! Nem kell hangosan hálálkodnia ha befejezte az evést, abban az esetben, ha vannak az asztalnál, akik még mindig esznek. Mert ha hangosan mondod, akkor zavarod az evőket az evésben, s olyan érzést keltesz bennük, hogy nekik is be kellene fejezniük az evést. Ez az étkezés erkölcséhez tartozik. Az ivásnak is vannak erkölcsei, amit a későbbiekben fogjuk megemlíteni. Ibn Omartól származó Prófétai beszéd, hogy azt mondta a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Ha valamelyikőtök eszik, akkor a jobb kezével egyen, és ha iszik, akkor a jobb kezével, mert a Sátán a bal kezével eszik és iszik .”

A fent említett Allah parancsa: „ne legyetek mértéktelenek!” azt jelenti, hogy ne egyetek sokat és ne igyatok sokat, mert ez megnehezíti a gyomrot, és lustítja az embert Allah szolgálatától, és Allah fizetségének a megszerzésétől! Ha a sok evés akadályozza a kötelező istenszolgálatok elvégzését, akkor tiltott! Azt mondta Abi Dzsahifa: „Zsíros húsból túl sokat ettem, aztán elmentem a Prófétához (Allah dicsérte, és üdvözítette) és büfiztem, erre azt mondta a Próféta: „Te Abi Dzsahifa! Állítsd meg a büfizést! Mert azok az emberek hosszú időn keresztül legéhesebbek a túlvilágon, akik az evilágon a legjobban tele hassal jól laktak””. Attól a perctől kezdve Abi Dzsahifa nem telítette meg a hasát, amíg meg nem halt. Abi Dzsahifa az életében ha ebédelt, akkor nem vacsorázott, és ha tudta, hogy vacsorázni fog, akkor nem ebédelt.

A fent említett Ájáról azt mondta Ibn Zeid, hogy „ne legyetek mértéktelenek” azt is jelenti, hogy ne egyetek tiltott dolgokat. Közölte Enesz és Ibn Medzseh a Prófétától, hogy azt jelenti, hogy ne edd meg azt, amit csak kívánsz! Azt mondta, hogy „ne legyetek mértéktelenek” azt is jelenti, hogy ne egyetek, miután jól laktatok. Azt mondta Lukmán a fiának: „Fiam! Ne lakj jól miután már jól laktál, ha oda adod a kutyának jobb, mintha megennéd.”

Az iszlám orvoslás, és a modern orvoslás megegyezése

Ez egy rövid írás, amely az iszlám orvoslás magyarázatáról szól, s különbségeiről a modern orvoslással.

Az iszlám orvoslás szorosan összefonódik az Iszlámmal, amely tartalmazza az életnek egy tökéletes tervét. A muszlim kétségtelenül hisz a Koránban. A muszlimot nem ámítja az modern orvoslás, vagy tudomány. Tisztában van vele, hogy a mostani tudomány nélkülözhetetlen a számára. A muszlim ember elfogadja a modern orvoslást, miután alárendeli az iszlám tanításaihoz.

Tudvalevő, hogy ebben a században a muszlimok élete, a nyugati élet hatása alatt van. Amit a nyugati orvoslásnak és technológiának köszönhetünk. Az iszlám országok gyorsan átmentek ipari országokká, s gyorsan átvették annak szokásait. Remélem, hogy ezek az országok, nem fogják becsukott szemmel utánozni és ismételni ugyanazokat a hibákat, amelyekbe bele esett a nyugat.

A muszlimoknak kell, hogy a legjobbat vegyék át az iszlám, és a nyugati orvoslásból:

1.

Ragaszkodni az iszlám tanításokhoz és az iszlám orvosláshoz.
2.

Hasznát venni a modern orvoslásnak.

Iszlám orvoslás:

Ez a tudományágazat függ az Iszlámtól, amennyiben vannak korán áják, és vannak Prófétai beszédek, amelyek az orvoslásról szólnak. Mindazokat a tanításokat tartalmazza a Korán, és a Prófétai beszédek, amelyek az egészségről, az egészséges táplálkozásról, az imáról, a böjtről, és a szexuális életről szólnak.


Forrás: IszlamOnline

Nincsenek megjegyzések: