2009. november 24., kedd

Leonardo da Vinci - Aforizmák

.
 • A legnagyobb boldogság boldogtalanságot okoz, a tudás tökéletessége pedig balgasághoz vezet.
 • Míg a vakmerőség veszélyezteti az életet, addig a félelem megóvja.
 • A fenyegetőzés csak azoknak a fegyvere, akik fenyegetve érzik magukat.
 • Aki helyesen jár, ritkán esik el.
 • Rosszul teszed, ha dicsérsz olyan dolgot, amit nem értesz igazán, de még rosszabbul azt, hogyha szidod.
 • A parancsolás az urak dolga, a megvalósítás a szolgáké.
 • Aki többet birtokol, annak jobban kell félnie a veszteségtől.
 • Fiatalon tegyél szert olyasmire, ami kárpótol majd öregségedért. S ha úgy gondolod, hogy az öregség bölcsességgel táplálkozik, akkor már fiatal korodban munkálkodj azon, hogy öregségedben ne legyél híján e tápláléknak.
 • A szeretet mindent legyőz.
 • A tapasztalat igazolja, hogy aki nem bízik semmiben, az nem csalatik meg soha.
 • Miként egy jól töltött nap után boldog álom következik, úgy a jól eltöltött élet után boldog halál vár.
 • A butaság megóv a szégyentől, csakúgy, mint az arcátlanság a szegénységtől.
 • A jól eltöltött élet mindig hosszú.
 • A jócselekedetek emlékezete gyönge a hálátlansággal szemben.
 • Szemrehányást csak titokban tegyél a barátodnak, dicsérni viszont nyilvánosan dicsérd.
 • A veszélyek sosem érik utol azt, aki tart tőlük.
 • A múlttal kapcsolatban ne hazudj.
 • Az üresség akkor születik, amikor a remény meghal.
 • Arra fog a fal rádőlni, aki aláássa.
 • A fa bosszúból arra fog zuhanni, aki kivágja.
 • Attól kérj tanácsot, aki a maga ügyeiben is helyesen jár el.
 • Aki a rosszaságot nem bünteti, az rosszaságra buzdít.
 • Aki a farkánál fogja meg a kígyót, azt meg fogja marni.
 • Arra fog ráomlani a gödör, aki kiássa.
 • Aki nem szab gátat az élvezeteknek, az állatokhoz válik hasonlatossá.
 • Ki keveset gondolkodik, sokat téved.
 • Könnyebb ellenállni valaminek az elején, mint a végén.
 • Egyetlen tanács sem helyénvalóbb, mint az, amelyiket egy veszélyben lévő hajón adnak ki.
 • Aki fiataltól kér tanácsot, az készüljön fel a veszteségekre.
 • Minden élet forrása a mozgás.
 • A természet telve van olyan igazságokkal, amelyek még sohasem jelentek meg tapasztalatható formában.
 • A félelem minden más dolognál hamarabb születik.
 • A természet minden természetes folyamatot a lehetséges legrövidebb módon és idő alatt hoz létre.
 • Jót mondani valami rosszról ugyanolyan, mint rosszat mondani valamiről, ami jó.
 • A tudás a tapasztalat gyermeke.
 • Szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét.
 • Aki egy nap alatt akar meggazdagodni, azt egy éven belül felakasztják.
 • A legnagyobb és a legkisebb uralom, amire ember szert tehet, az önmaga feletti uralkodás.
 • Szerencsés az a birtok, amelyik a gazdája szeme előtt van.
 • A jó emberek természetszerűen vágynak a tudásra.
 • A tudomány a hadvezér, a gyakorlat pedig a hadsereg.
 • A hermelin inkább meghal, mint hogy bepiszkolódjon.
 • Aki az életet nem becsüli, az nem is érdemli meg.
 • Aki olyasmit vár el a tapasztalattól, ami nem attól függ, az eltávolodik az adott tapasztalatot kiváltó októl.Forrás: MEK /OSzK

Nincsenek megjegyzések: