2009. november 12., csütörtök

Nepáli szerencsehozó mantra


.Nepalese good luck mantra
Instructions for life
Nepáli szerencsehozó mantra
Útmutatás az élethez

1. Take into account that great love and great achievements involve great risk. Ne feledd, hogy a nagy szerelmek és a nagy sikerek nagy kockázattal is járnak.
2. When you lose, don't lose the lesson. Ha veszítesz is, a tanulságot ne téveszd szem elől.
3. Follow the three R's:
Respect for self
Respect for others and
Responsibility for all your actions.
Tartsd be a három 'T' szabályát:
Tiszteld önmagad,
Tiszteld a többieket és
Tetteidért mindig vállalj felelősséget.
4. Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Tartsd észben, hogy nem megkapni valamit, amit nagyon akarsz, néha hatalmas szerencse.
5. Learn the rules so you know how to break them properly. Tanuld meg a szabályokat, hogy tudd, hogyan kell helyesen megszegni őket.
6. Don't let a little dispute injure a great friendship. Ne hagyd, hogy egy kis vita megártson egy nagy barátságnak.
7. When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it. Ha rájössz, hibáztál, azonnal tégy lépéseket a kijavítására.
8. Spend some time alone. Tölts némi időt egymagadban.
9. Open your arms to change, but don't let go of your values. Fogadd tárt karokkal a változást, de ne mondj le elveidről.
10. Remember that silence is sometimes the best answer. Tartsd észben, hogy néha a hallgatás a legjobb válasz.
11. Live a good, honorable life. Then when you get older and think back, you'll be able to enjoy it a second time. Élj jó, és tiszteletre méltó életet. Így öregebb korodban, mikor visszagondolsz rá, másodszor is örömöd leled benne.
12. A loving atmosphere in your home is the foundation for your life. Do all you can to create a tranquil, harmonious home. A szeretetteljes otthoni légkör az életed alapja. Tegyél meg mindent, amit tudsz, hogy otthonod nyugodt, és harmonikus legyen.
13. In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don't bring up the past. Egy szeretett személlyel folytatott vitában csak az adott problémával foglalkozz. Ne hánytorgasd fel a múltat.
14. Share your knowledge. It's a way to achieve immortality. Oszd meg tudásod, ez a halhatatlanság elérésének egy módja.
15. Be gentle with the Earth. Bánj gyengéden a Földdel.
16. Once a year, go someplace you've never been before. Évente egyszer menj el egy olyan helyre, ahol még nem jártál azelőtt.
17. Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other. Tartsd észben, hogy a legjobb kapcsolat az, amelyben az egymás iránt érzett szeretetetek nagyobb, mint amennyire szükségetek van egymásra.
18. Judge your success by what you had to give up in order to get it. Sikereidet az alapján mérlegeld, hogy mit kellett feláldoznod az elérésükhöz.
19. Call your mother. Hívd fel anyádat.
20. Approach love and cooking with reckless abandon. A szerelmet és az ételt élvezd önfeledten.
Forrás: SzePi

Nincsenek megjegyzések: