2019. április 25., csütörtök

Tragor 150 kiállítás nyílik Vácott
Tragor Ignác (1869. június 4., Vác–1941. február 10., Vác) ügyvéd, takarékpénztári igazgató, múzeumalapító

Valóságos világpolgár volt Tragor Ignác. Szakmai és személyi pályafutása jól tükrözi az érdeklődő, a tevékenykedő, a szülővárosának, Vácnak minden rezdülését nyomon követő személyiség volt. A fő végzettségei arra predesztinálták, hogy a jogi pálya mellett a bankári munkája a Váci Takarékpénztár létrehozásával csúcsosodott ki. De leginkább a város történetével, az ismeretterjesztéssel és a váci múzeum létrehozásával elévülhetetlen érdemeket szerzett a szervezői, könyvszerkesztői, könyvírói és a tudományos életben is. Az önéletrajza jól tükrözi az egész életművének rendkívül gyümölcsöző és hasznos mivoltát.Tragor Ignác kiterjedt  polgárcsaládba  született,  melynek  egyik  ága  a  19.  század  első felében  érkezhetett  Vácra.  Szülei  Tragor  Ignác  kereskedő  és Meizner Hermina. Szülővárosában végezte az alapiskolát és a piarista gimnáziumot, jogi tanulmányokat a budapesti és a kolozsvári egyetemeken folytatott, 1891-ben végzett. Az ügyvédi vizsgát a több helyütt (Csíkszereda, Marosvásárhely, Vác)  letöltött  gyakornokoskodást  követően  1895-ben  tette  le,  majd  a  váci királyi közjegyzői irodában lett helyettes közjegyző. Az élet a családja által életre hívott Váci  Takarékpénztár  élére  kényszerítette  1899-ben,  ezt  vezette aztán  haláláig.  Felesége  Kőszeghi  Winkler  Amáli, az  egyetlen  gyermekük Tragor Margit.

Tragort ifjúságától   szenvedélyesen   izgatta   városának   története,   valódi hivatását a helytörténet kutatása és az ismertterjesztés terén találta meg. 1896-ban  titkára  lett  az  alakuló  Váci  Múzeum  Egyesületnek,  1906-tól  elnöke.

Jelentős  szerepe  volt  a  váci  múzeum  létrehozásában,  fejlesztésében, megtartásban,  a  szakszerű  működés  biztosításában,  a  városi és  az államsegélyek  megszerzésében.  Szerkesztette  a  Váci  Könyvek-sorozatot, amiben  maga  is  számos  kötetet  jegyzett.  Tematikus alapgyűjtéseket végzett Vác    helytörténetével    kapcsolatban,    dokumentálta    korának   történéseit, múzeumba vitte a köznapi élet tárgyait, nyomtatott dokumentumait. Az 1912-es  kiállításhoz  leíró  lajstromot  készített,  ami  máig  fontos  forrásmunka.

Kapcsolatot tartott a korabeli muzeológia jeleseivel, tanult tőlük. Magyar és külföldi  levéltárakat  fésült  át,  irodalmi  és  képzőművészeti  alkotá-sokat vizsgált, interjúkat készített, adomákat gyűjtött, minden és minden- ki érdekelte - Váccal  összefüggésben.  Ismerői  és  a  fennmaradt   karikatúrák   szerint jellegzetesen   öltözködő,   eredeti   figura   volt.

Vác díszpolgára, kormányfőtanácsos,  a  Szent  István  Akadémia  tagja  volt,  s  még  életében született  olyan  javaslat,  hogy  róla  kell  elnevezni  a  váci  múzeumot.  Ezt  ő elutasította, halála után, az ötvenes évek névadásakor már nem merült fel újra a gondolat. A váci múzeum így 1990 májusától viselheti Tragor Ignác nevét.

Jelentősebb  munkái: Vác  vára  és  képei  (1906),  Vác  története  1848-49-ben (1908), A Váci Múzeum gyűjteményeinek leíró lajstroma (1912), Vác utcái és terei   (1918),   Vác   története   (1927,   1929),   Vác   és határának  hely- és ingatlannevei (1935), Váci bölcsők-váci koporsók (1938).
  A TRAGOR 150 kiállítás 2019 április 27-én, szombaton, 11 órakor nyílik, a Görög Templom kiállítótermében (Vác, Március 15. tér 19.). A kiállítást megnyitja: Deme Péter, a Pulszky Társaság- Magyar Múzeumi Egyesület elnöke. Az időszaki kiállítás nyitva: 2019. június 23-ig, keddtől vasárnapig, 10 és 18 óra között.

Kép és szövegforrás: Váci Tragor Ignác Múzeum
Szerkesztő: László Gyula újságíró
 

Nincsenek megjegyzések: