2014. március 14., péntek

Középkori templomok útja
A Középkori templomok útja címen született meg az a tematikus útvonal, amely a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel szeretné mélyrehatóan megismertetni az érdeklődőket. Ez a tematikus útvonal hivatott bemutatni a valaha egy történeti régiót alkotó Északkelet-Magyarország, a Kárpátalja, valamint a Partium északi részének középkori egyházi örökségét. A Középkori templomok útja egy komplex, hosszú távú fejlesztési program, amely több ütemből épül fel.


A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 támogatásával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szatmár Megyei Tanács partnerségében valósult meg 2009–2011 folyamán a Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben című turizmusfejlesztési program. A fejlesztés célja az volt, hogy a kiemelkedő örökségturisztikai és művészettörténeti értéket jelentő középkori templomokat összekötve és ezzel egy közös tematikus úttá fejlesztve, közösen népszerűsítve és információkat biztosítva jöjjön létre egy közös turisztikai útvonal a magyar-román határtérségben. A térség templomai, kiemelt művészettörténeti, történeti és műemléki értékeik ellenére – néhány kivételtől eltekintve – kifejezetten alacsony látogatottságúak. A projekt eredményeként létrejött útvonal 33 templomot tömörít magába. A történeti Szatmár területéről 20 magyarországi (Csegöld, Csenger, Csengersima, Fehérgyarmat, Gacsály, Gyügye, Jánkmajtis, Kisszekeres, Kölcse, Nagyar, Nagygéc, Nagyszekeres, Sonkád, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Szamosújlak, Tiszakóród, Túristvándi, Túrricse, Vámosoroszi) és 13 romániai templom (Ákos, Avasfelsőfalu, Bere, Bikszád, Csomaköz, Egri, Kaplony, Krasznabéltek, Krasznacégény, Sárközújlak, Szilágykorond, Tasnád és Vetés) láncba fűzésével jött létre az útvonal. Ennek megszületett a hivatalos honlapja: www.temple-tour.eu. Lezajlott egy átfogó tudományos kutatás, amelynek eredményeképp egy reprezentatív kötet keretében sikerült bemutatni a középkori Szatmár egyházi örökségét. (Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok
útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben – Arhitectura religioasă medievală din Satu Mare. Circuitul bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare) Az első ütemben elkészült az útvonal táblarendszere, valamint létrejött a népszerűsítéshez szükséges promóciós eszközrendszer. Az első ütem összességében kutatási és marketing célokat jelölt meg és teljesített, vagyis lezajlottak a termékfejlesztéshez szükséges alapkutatások, és megtörtént a tematikus útvonal piacra vezetése.
Az útvonal kiterjesztésének gondolata már 2010 folyamán felmerült. A kiterjesztéshez kapcsolódó munkákat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofi t Kft kezdeményezte a Kárpátaljai Megyei Tanáccsal közösen. A szervezet 2010-ben pályázatot nyújtott be a Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme keretében Tourist route to the common religious and cultural heritages címmel. A fent leírt program folytatásaként újabb 32 templom kerül bekapcsolásra, 17 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 15 pedig Kárpátalja megye területéről. A bővítés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye beregi, felső-szabolcsi és közép-nyírségi részét érinti, Kárpátalja területéről pedig a magyar-ukrán határszakaszhoz közel eső, többségében magyarok lakta területek kerültek bekapcsolásra, ahol kiterjedt a középkori egyházi műemlékállomány. Az útvonal kiterjesztése során Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről Anarcs, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Laskod, Lónya, Márokpapi, Szabolcs, Székely, Tákos, Tarpa, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Vaja, Vámosatya református, valamint Baktalórántháza és Kisvárda római katolikus templomai kerültek be az útvonalba. Kárpátaljáról pedig Akli, Bene, Csetfalva, Feketeardó, Huszt, Nagybégány, Nagymuzsaly, Palágykomoróc, Técső és Visk református, Beregszász, Munkács, Nagyszőlős római katolikus, valamint Gerény és Ungvár görögkatolikus templomai váltak a Középkori templomok útja részévé. Az útvonalfejlesztés hatására a tematikus útvonal három ország területét szeli át, ezáltal a Kárpát-medence egyik meghatározó tematikus útvonala jön létre. A második ütem összességében – a kibővítéshez kapcsolódó – kutatási és marketing célokat jelölt meg és teljesített, vagyis lezajlottak a termékfejlesztéshez szükséges alapkutatások, és megtörtént a tematikus útvonal piacra vezetése.

A Középkori templomok útjának turisztikai attrakciófejlesztése című projekt keretében a tematikus turisztikai útvonal Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyei szakaszának több pontján a tematikus útvonalhoz kapcsolódó attrakciófejlesztés történik a templomok látogatóbarát fejlesztésével, amely megyei innováció az egyházak műemléki helyreállítása során. Lényegében az első ütemben kialakított útvonalszakaszra koncentrál, bevonva Szatmár megyéből Bere, Krasznacégény és Csomaköz Árpád-kori templomait is. A projekt keretében történik meg a termékfejlesztés első infrastrukturális hulláma, a már meglévő eredmények felhasználásával. A projekt mintegy 20 templomot érint, ebből 12 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyszín. A projekt másik fontos szegmense egy nemzetközi, komplex marketing kampány lebonyolítása. Harmadik ága új célcsoportok bevonása az útvonalba az útvonal menti gyalogos és kerékpáros turizmus fejlesztése révén. A harmadik ütem tekinthető az útvonal fejlesztés első jelentős áttörésének, mivel ez már a termékfejlesztés érdekében jelentős forrásokat tud felhasználni. A harmadik ütem másik jelentős eredménye, hogy világi kezdeményezésből egyházi kezdeményezéssé alakul át a program, hiszen ez az ütem a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Egyházkerület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség partnerségében valósul meg.

Az útvonal kialakítása és fenntartása Magyarország szempontjából nemzetpolitikai jelentőségű, mivel jelentős mértékben hozzájárul a határon túli magyar közösségek kulturális identitásának erősödéséhez, fontos szerepet játszhat ezeken a területeken az idegenforgalom fellendülésében, amely a határon túli magyarság számára kínál jövedelemkiegészítő lehetőségeket. Ukrajna és Románia szempontjából szintén jelentős előrelépést jelent, Kárpátalja és Szatmár megye idegenforgalmi potenciáljának kiaknázásában. A tematikus útvonal Kárpátalja és Szatmár megye vonatkozásában olyan vonzerőkre, műemléki és művészettörténeti értékekre hívja fel a figyelmet, amelyek korábban nem integrálódtak a turisztikai kínálatba, új területeket kapcsolva be a turizmus vérkeringésébe.


Forrás: Középkori templomok űtja (http://www.temple-tour.eu/)
Illusztráció: Nagymuzsaj - templom

Nincsenek megjegyzések: