2014. március 6., csütörtök

Józsa János népi fazekas művész
Székely világhírű keramikus népművész  A művész saját honlapjáról: 1942. február 20 án született Korondon, olyan fazekas családban, melynek ősei rég idők óta fazekassággal foglalkoztak. Elemi iskolám szülőfalumban végeztem, majd Marosvásárhelyen a Népművészeti Iskolában folytattam tanulmányaimat. Tanáraim voltak: Hunyadi László Sándor  és Iszák Márton szobrászok, valamint Bandi Dezső népművelő. Két évi tanulás után Kolozsvárra az IRIS porcelángyárba kerültem, ahol Brül Izsák technológus vezetése alatt megismerkedtem a porcelángyártással. Ezután Bukarestbe küldtek Gottlieb Anton úrhoz, ahol megtanultam a porcelánfotográfiát, majd Brassóba kerültem, ahol a tüköröntést és az üvegcsiszolás eljárását sajátítottam el. Tanulmányaim befejeztével, ismereteim felhasználásával, úgy határoztam hogy hazajövök Korondra, a szülőfalumba és itthon hasznosítom tudásomat. Két évig dolgoztam Korondon a Kerámiaüzemben, mint csoportvezető, majd Székelyudvarhelyre helyeztek egy címfestő műhelybe, ahol Swetter Arthurtól és Hargitai Lászlótól a templomfestés művészetét tanultam meg. 1960-tól dolgozom Korondon mint fazekasmester. Minden lehetőséget kihasználtam, hogy ellátogassak olyan múzeumokba, ahol a kerámiaművészeti ismereteimet gazdagíthattam. A környező falvakban gyűjtött edények formáját és  díszítéseit rajzoltam elmélyítve a fazekasság hagyományait. Utazásaim során átfogó mintagyűjteményt is összeállítottam.
1962-ben megnősültem, házasságunkból három gyermek született János, Jenő és Judit. Több évet átfogó kísérletezés során arra törekedtem, hogy autentikus alkotásaimmal kiállításokon is részt vegyek, valamennyin megkapva az elismerést és a díjazást is.
Jelenleg János fiam az egyik legjobb fazekas Korondon, az általa készített anyaggal veszünk részt a k
kiállításokon, ő folytatja azt a  családi hagyományt miszerint apáról fiúra száll a mesterség.
Judit lányomat is megtanítottam a kerámia művészetére, ő egyedi kisplasztikákat készít
sajátos stílusban. Magyarországon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen művészettörténet szakot végzett. Jelenleg többnyire Budapesten él, minden idejét a magyar népi- és történelmi témájú szobrászat foglalja le. 

Fotó: szekelyhon.ro

 Forrás: Galéria Savaria

Kapcsolódó tartalom: Kihaló mesterség a fazekasság

Nincsenek megjegyzések: