2014. március 10., hétfő

Egy magyar felfedező Afrikában - Teleki Sámuel.
Teleki Sámuel 1845 november elsején született a Maros - Torda megyei Sáromberkén,  meghalt Budapesten 1916 március 10-énFőnemesi (grófi) családba született, nem is akármelyikbe: annak a Teleki családnak volt a tagja, amely akkor már hosszú ideje Erdély egyik legtekintélyesebb családja volt. Dédapja, szintén Sámuel (1739 - 1822) Erdély kancellárja volt, a család karrierjét megalapozó Teleki Mihály pedig Apafi Mihály erdélyi fejedelem főgenerálisa, egyik legfontosabb embere. Külön említést érdemel nagyapjának testvére, Teleki Domokos (1773 - 1798), aki főleg ásványtannak foglalkozott, de Magyarország egészéről is készített egy leírást (Egynéhány hazai utazások leírása, Bécs, 1796). És végül, de nem utolsósorban nagybátyja volt Teleki Pálnak, Magyarország későbbi miniszterelnökének, akit ő inspirált arra, hogy földrajztudós legyen. A fiatal Samu a debreceni református kollégiumban érettségizett, majd a berlini és a göttingeni egyetemen tanult, ez utóbbi alma materében ásványtant, geológiát, csillagászatot és földrajzot is, az állami gazdaságtudományi fakultásra járt ugyanis. 1881-től országgyűlési képviselő is volt (egészen élete végéig, egy év kivételével), ami a család múltját és társadalmi pozícióját ismerve nem meglepő. Mondhatni kötelessége volt.. E pozíciójában ismerte meg Rudolf trónörököst, és a feleségét, Stefánia hercegnőt. Rudolf maga is élénken érdeklődött az akkoriban zajló afrikai felfedezőutak iránt, egyébként meg a Magyar Földrajz Tudományok társaság elnöke és fővédnöke is volt. A két hasonló érdeklődési körű ember hamar összebarátkozott, majd rendszeresen vadásztak együtt Erdélyben. Valószínűleg itt merült fel Telekiben, hogy egy egzotikus vadászexpedíciót kellene szerveznie, és valószínűleg Rudolf javasolta, hogy kösse ezt össze Afrika még ismeretlen tájainak felkutatásával. Rudolf ajánlotta társnak Ludwig von Höhnel térképészt és sorhajókapitányt, aki az expedíció másik európai tagja lett. Telekiék hosszasan felkészültek a túrára mind fizikálisan (Höhnel pl. hegymászótúrákat tett az Alpokban), mind intellektuálisan, igyekeztek minden fontos információt összeszedni, ezért Teleki Franciaországot és Angliát is meglátogatta. Végül, elég jelentős mennyiségű pénzre volt szükség az utazáshoz, ezt Teleki néhány birtokának az eladásából teremtette elő.


Forrás: Történelem mindenkinek


Nincsenek megjegyzések: