2015. november 24., kedd

Pinokkió1826. november 24-én született Carlo Collodi


„Tudom már: Pinokkió lesz, így fogják hívni...”Az 1883-ban íródott Pinokkió kalandjai harminchat gondosan megszerkesztett fejezetből áll (1881-ben először folytatásokban jelent meg egy újság hasábjain).


Minden fejezetben elhangzik egy bölcs tanács vagy intelem, amit a Pinokkió nem vesz komolyan, sőt, olykor gúnyoldóik is a bölcselkedővel, és mintha mi sem történt volna, megy a saját feje után.
 

1936-ban, az orosz Alekszej Tolsztoj által írt Aranykulcsocska újrameséli az olasz fabábu történetét.

Pinokkió igazi diadalmenete akkor vette kezdetét, amikor az 1940-ben Walt Disney készített belőle mesefilmet.

„Ahogy hazaért, Dzsepettó rögtön előszedte a szerszámait, és nekiült, hogy kifaragja a tuskóból a bábut.

- De milyen nevet adjak neki? - mormolta magában. - Tudom már: Pinokkió lesz, így fogják hívni, Pinokkiónak. Szerencsés név; ismertem egy családot, abban mindenkit Pinokkiónak hívtak: volt Pinokkió papa, Pinokkió mama, Pinokkió gyerekek, és mindnek jól ment a sora, akadt köztük, aki néha-néha egy egész hatost összekoldult egyetlen napon!" Ha már megvan a név, legyen meg mielőbb a gazdája is. Az öreg hát alaposan nekilátott, és csakhamar elkészült előbb a haj, aztán a homlok, aztán a két szem. Csak azt találta Dzsepettó fölöttébb furcsának, hogy ez a két szem, mihelyt elkészült, nyomban meg is mozdult. Megmozdult, rászegeződött, és elkezdte mereven bámulni. Sehogy se tetszett neki a fából faragott szempárnak ez a nagy figyelme.

- Hát te meg mit bámészkodol így, ha egyszer fából vagy?! - dohogta. Semmi válasz. Erre folytatta a munkát, a szemek után kifaragta az orrot. Amint kifaragta, az orr egyszeriben nőni kezdett, nőttön-nőtt, akkorára, mintha abba se akarná hagyni a növekedését. "No, majd segítünk rajta" - gondolta Dzsepettó, és lefaragott belőle egy darabkát. De az orr nyomban tovább nőtt, mindig valamicskével nagyobbra, mint amekkorát Dzsepettó leszelt belőle.Látva, hogy nem bír vele, letett róla, hogy megrendszabályozza, és faragni kezdte a bábu száját.”

Kapcsolódó linkek

    Carlo Collodi: Pinokkió (Magyar Elektronikus Könyvtár)Nincsenek megjegyzések: