2015. augusztus 31., hétfő

Maria Montessori
1870. augusztus 31-én született Maria Montessori

„Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!”


Maria Montessori Olaszország első orvosnője volt. 1898-tól gyógypedagógiai intézetet vezetett, majd további egyetemi tanulmányok folytatása után

pedagógusi diplomát szerzett.
1907-ben Rómában megnyitotta az első Gyerekházat  3-6 éves gyermekek számára ("casa dei bambint"), ennek nyomán kialakuló módszere hamarosan világszerte elterjedt. Pedagógiai rendszerének kidolgozásakor a gyermek alapos megismeréséből, megfigyeléséből indult ki, a tanításközpontúság helyett az önálló tanulást helyezte előtérbe.

Maria Montessori pedagógiájának alaptézise máig nem avult el:

„a gyermek tisztelete, mert Maria Montessori szerint minden gyermekben él a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, ennélfogva biztosítani kell számukra a spontán, szabad tevékenység lehetőségeit, a megfelelő környezetet.

A gyermek maga végezzen el mindent, ami fejlődését elősegíti, önmaga alkossa meg képzeteit, fejlessze érzékszerveit, építse fel tudatát. A nevelő nem 'informátor' hanem a tanulók individuális önművelési folyamatának hátterében tevékenykedő 'organizátor.' Az öntevékenységhez a pedagógiai célok megvalósításához szükségesek a nevelés tartalmát hordozó, önerősítésre, önfejlesztésre épülő speciális fejlesztő eszközök, amelyekkel a gyermek szabadon, saját időbeosztása szerint tevékenykedik, szem előtt tartva társai érdekeit.” (Kurucz Rózsa)


 
Nevelési célok, feladatok a Montessori-pedagógiában:  •     szabadságra, önállóságra, önművelődésre nevelés azáltal, hogy a gyermek fejlettségi szintjére és a felfedezés örömére épít,
  •     a gyermeki tevékenységhez nyújtott optimális segítségnyújtás,
  •     az akadályok elhárítása a gyermek fejlődése elől,
  •     a fejlődés feltételeinek biztosítása: amire képes a gyermek, azt önállóan is  elvégezhesse: "Segíts nekem, hogy egyedül dolgozhassak!
  •     a kibontakozó tevékenység célja, hogy gyermeket saját fáradozásai útján segítse hozzá az egyre nagyobb mértékű önállósághoz és tökéletesedéshez.

Forrás: fejlesztok.hu


Nincsenek megjegyzések: