2014. június 2., hétfő

Így bírálj - és nem utálnak érte
Charles Schwab egyik nap délben keresztülment valamelyik acélkohóján, és találkozott néhány alkalmazottjával, akik éppen dohányoztak. Pontosan a fejük felett volt a "Dohányozni tilos" tábla. Vajon rámutatott-e Schwab a táblára, és megkérdezte-e: "Nem tudnak maguk olvasni?!" Ó, nem, de nem ám! Odasétált az emberekhez, megkínálta őket cigarettával, és így szólt: "Igazán örülnék emberek, ha ezeket odakint szívnák el." A munkások tudták, hogy Schwab tudta: megszegtek egy szabályt -- és csodálták, mert nem szólt róla egy szót sem, sőt egy kis ajándékot adott nekik, és még fontosságuk tudatát is növelte. Hát lehet az ilyen embert nem szeretni?
John Wanamaker ugyanezt a módszert használta. Mindennap végigjárta philadelphiai nagy áruházát. Egyszer meglátta, hogy egy vevő áll az egyik pultnál. Nem törődött vele senki. Az eladók? Összegyűltek az asztal távolabbi végén, és nevetve beszélgettek. Wanamaker egyetlen szót sem szólt. Csendesen beállt a pult mögé, maga szolgálta ki a vevőt, és az árukat aztán átnyújtotta csomagolásra a segédnek, amikor továbbment.
1887. március 8-án az ékes szavú H. W. Beecher tiszteletes meghalt, vagy mint a japánok mondják, világot cserélt. A rákövetkező vasárnapra Lyman Abbott tiszteletest hívták meg, hogy prédikáljon arról a szószékről, amelyet Beecher távozása árván hagyott. Meg akarta állni a helyét, ezért aztán szinte Flaubert kínos gondosságával írta újra és csiszolgatta beszédét. Végül felolvasta a feleségének. Lapos volt -- mint a legtöbb előre megírt beszéd. Az asszony, ha nincs ítélőképessége, azt mondta volna:"Lyman, ez rettentően rossz. Nem ér semmit. Az emberek elalszanak rajta. Nagyon unalmas. Tudnod kellene, hiszen elég régóta prédikálsz. Az ég szerelmére, beszélj úgy, mint egy ember. Viselkedj természetesen. Lejáratod magad, ha valaha is felolvasod ezt a szörnyűséget."
Ezt mondhatta volna a felesége.És ha mondta volna, tudjuk: mi történik. A tiszteletesné asszony is tudta. Így hát csak annyit jegyzett meg, hogy a beszéd kitűnő lenne valamelyik nagy folyóirat számára. Más szóval: dicsérte a beszédet, de ugyanakkor finoman érzékeltette, hogy minden inkább, mint beszéd. Abbott megértette; széttépte gondosan elkészített kéziratát, és szabadon prédikált.
Ha tehát sértődés vagy harag nélkül akarod megváltoztatni az embereket, ez a szabály:

KÖZVETVE HÍVD FEL MÁSOK FIGYELMÉT A HIBÁIKRA!

Szerző: Dale Carnegie - Sikerkalauz (259-260. oldal) Minerva, Budapest, 1989 ISBN 963 223 396 4


Nincsenek megjegyzések: