2017. április 2., vasárnap

2005. április 2-án halt meg II. János Pál pápa

„A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.”

A lengyel születésű Karol Józef Wojtyła 58 éves volt, mikor 1978. október 16-án a konklávé a következő pápának választotta. A tömegeket megdöbbentette a bíborosok döntése, hogy nem olasz került a pápai trónra: 1846 óta ő volt a legfiatalabb, és 1523 óta az első nem olasz egyházfő. I
I. János Pál néven 1978. október 22-én iktatták be a 264. római katolikus pápát.
XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén boldoggá, majd 2014. április 27-én Ferenc pápa szentté avatta.
Szerette a művészeteket, a történelmes és az irodalmat, és a tudományoktól sem zárkózott el (ő rehabilitálta Galileit is). Teológia mellett foglalkozott történelemmel is; verseket, könyveket írt, szentbeszédeket, körleveleket fogalmazott. Több mint 26 éves pontifikátusa alatt 482 embert avatott szentté, s 1338-at boldoggá (többek között 2003-ban Kalkuttai Teréz anyát).
Hatalmas hatást gyakorolt a Vatikán belső életére és a világpolitikára is, megreformálta az egyházat. „Teljes mellszélességgel kiállt annak érdekében, hogy az egyház forduljon az addigiaknál nyitottabban a hívők felé.” Évente 450-500 hívőt fogadott: vezetőket és „egyszerű” embereket egyaránt. „Előszeretettel emlegették „utazó pápa”-ként (…) feladatának tekintette, hogy ő látogasson el híveihez, és ne fordítva.” Hirdette a vallásszabadságot, a vallások közötti békét is. Azonban az újításait nem minden esetben volt könnyű végigvinnie: a konzervatívabb egyházi személyekkel vitákba is keveredett egy-egy tette, döntése vagy nézete miatt.
„Wojtyła személyében olyan embert avattak főpásztorrá, aki határozottnak és erőskezűnek, mégis rokonszenvesnek és népszerűnek bizonyult. Olyan embert és egyházi férfiút, aki véget vetett az egyház bizonytalankodó, kísérletező, útkereső korszakának. Immár történelmi távlatból is kijelenthetjük, hogy II. János Pál pápa a múlt század kilencvenes éveitől olyan erkölcsi tekintélyt vívott ki magának, amely lehetővé tette, hogy hatékonyan közreműködjön az emberiség sorskérdéseinek megoldásában. A pápa – körülbelül egymilliárd katolikus hívő lelki vezetője – olyan szellemi hatalmas birtokolt, amilyent addig nem látott a világ.”
Hamar népszerű lett az emberek körében: hívei szerették őt, s ő is szerette az embereket, gyakran saját biztonságáról is megfeledkezve közeledett hozzájuk. 1981. május 13-án merénylet kíséreltek meg: meglőtték, de felgyógyult. Később nagy nehezen beleegyezett, hogy megépítsék számára a golyóálló üvegből készült, híres pápa-mobilt. 1991. augusztus 16–20. között Magyarországra is ellátogatott: Szent István király ünnepén misét is celebrált.

(forrás: II. János Pál pápa emlékére. Pallas Antikvárium, 2005)
 

Nincsenek megjegyzések: