2015. április 5., vasárnap

Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepli a keresztény világ

Ennek az ünnepnek a titka egyszerre régi és új; időben történik, de örök; halandó, de halhatatlan. Krisztus ugyanis Isten létére „magára vette az emberi természetet, szenvedett a szenvedőkért, fogoly lett a bilincsbe vertekért, halálra ítélték a gonosztevőkért, eltemették őt a megholtakért, de feltámadt sírjából" (Szárdeszi Melito). Ő feloldozza az elítélteket, életre kelti a halottakat, értelmessé és örömtől sugárzóvá teszi az ember életét.
    Belőle fakadnak eszményeink, de a jövőbe vetett reménységünk is. Ebben a fényben látjuk meg, hogy mi a feladatunk a világban. A feltámadt Krisztus ad erőt emberi és keresztény hivatásunk teljesítéséhez. Őt ünnepeljük húsvétkor családjainkban és templomainkban. Krisztus minden szenvedést legyőző szeretetével fordulunk embertársaink felé.
    Az ő békéjét kívánjuk minden jó szándékú embernek.

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
   
Húsvét, 2015.


Dr. Erdő Péter s.k.
bíboros
Magyar Katolikus Egyház
Steinbach József s.k.
elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Dr. Fischl Vilmos s.k..
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:

 
Dr. Szabó István  s.k. református püspök, a zsinat lelkészi elnöke
Gáncs Péter s.k. evangélikus elnök-püspök
Papp János s.k. baptista egyházelnök
Pataky Albert s.k. pünkösdi egyházelnök
Csernák István s.k. metodista szuperintendens
Dr. Frank Hegedűs s.k. anglikán káplán
Arszeniosz Kardamákisz metropolita s.k. Magyarországi Orthodox Exarchátus
Mark Golovkov érsek s.k. Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje
Siluan Manuila püspök s.k. Magyarországi Román Ortodox Egyház
Pantelic Lukijan püspök s.k. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Kirkov Vladimir elnök s.k. Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház


Nincsenek megjegyzések: