2014. május 4., vasárnap

Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténészSzakmai önéletrajz

Édesszüleim, Józsa János és Julianna, Európa-szerte ismert, neves korondi keramikus népművészek harmadik gyermekeként, Székelyudvarhelyen születtem. Az elemit Korondon, a középiskolát Székelyudvarhelyen végeztem el. Érettségi után, okleveles egészségügyi szakdolgozóként, másfél évig az udvarhelyi kórházban dolgoztam. Szüleim műhelyében volt második iskolapadom. Első kisplasztikámat, egy keresztfára boruló öregasszonyt „Szeretet” címmel, 11 évesen mintáztam. 1994. augusztus 15-én áttelepültem Magyarországra. A Szent

Margit Kórház szociális szervezőjeként dolgoztam. 1997-ben kaptam meg a magyar állampolgárságot. Ugyanekkor kezdtem el tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar művészettörténet szakán, amelyet 2002-ben dicsérettel fejeztem be.
2004-ben Tiszta Forrás címmel nyílt meg a műveimet és szüleim korondi kerámia tárgyait bemutató kisgalériám a Budai Vár Fortuna Udvarában. 2013 decemberében ezt megszüntetve új és nagyobb helyszínen, Budapest belvárosában, méltó körülmények közt megnyílt az állandó kiállításom a Józsa Judit Galériában, amely a Józsa Judit Művészeti Alapítványnak is otthona.
Budapesti első bemutatkozásom óta, 1995-től már közel kétszáz egyéni és csoportos kiállításom volt, alkotásaim eljutottak a tengeren túlra, az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába és Ausztráliába is.
   
   
2009-ben a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet, 2010-ben a Női Esélyegyenlőségért díjat, míg 2012-ben a Világ Magyarságáért Művészeti díjat vehettem át.
Nemzettudatom társadalmi szerepvállalásaimban és művészi munkámban egyaránt megnyilvánul. Művészettörténészi ismereteimre alapozva, határozott célom, hogy olyan témákat dolgozzak fel évente megújuló tárlataimban, amelyekre addig nem, vagy csak elvétve került sor a magyar képzőművészetben, különösen a szobrászatban. Kiállításaimmal nemcsak esztétikai élményt szeretnék nyújtani a szellemi-lelki értékekre fogékony látogatónak, hanem egyúttal történelmet, művelődéstörténetet, asszociációs látást is.
Terrakotta kisplasztikáim a földfestékes pasztellszínűek a magyar népi életképeket, kihalófélben lévő népi mesterségeket, az archaikusan patinázottak a magyar honfoglalás alakjait a vezérektől, a korabeli mesterségeken át a táltosokig, az Árpád-házi szentek alakjait, a magyar nagyasszonyokat és a magyar irodalom kiemelkedő személyiségeinek múzsáit mutatják be. A tenger ihlette naturália - szobraim sajátos magán mitológiát jelenítenek meg, így az egyik legrégebbi művészeti ágnak számító kerámiaművészetben sikerült új műfajt teremtenem. Népmeséink hőseinek és mese-elemeinek az értelmezésével, magyarázataival a feledés fátylát lebbentettem fel a magyar népmese ősi világképéről, ősvallásáról a Magyar mesevilág című kiállítási anyagban. A magyarság kultikus-szakrális, búsuló-mulató, érzelmekkel teli, világhírű táncait a Magyar táncok című sorozatom alakjaiban, 2009-ben dolgoztam fel.
2010-ben folytattam nemzetünk magyar nagyasszonyainak sorát. Tizenhárom évnyi kutatómunka után, ma már történelmünk kiemelkedő személyiségű asszonyai közül – három kiállítási anyagban, Emesétől Tóth Ilonáig – eddig 59 csodálatos teremtést mutattam be.
Társadalmunk alapja és a magyar örökség örököse a Magyar család, e nagyméretű, csaknem életnagyságú kompozíciót, 2011-ben a Család évében, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templom keresztelőkápolnájának adományoztam.
A magyar nemzet örökségét felölelő nagy tematikus kiállításom első része, Magyar Örökség I. címmel, 2012-ben került megrendezésre. Megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy milyenek vagyunk mi, magyarok, milyen erényekkel rendelkezünk, mire lehetünk büszkék és mi is a magyar örökség. Így az erkölcsi alapjainktól indultam el és az ún. erénykatalógusom kompozícióival – csomoros nyárfára komponált áttört domborművek – új műfaj és egyfajta magyar ikonográfia született. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Jókai Anna, a magyar irodalom nagyasszonya lett a névadója e műveknek, a hondaláknak!
Szeretném, ha minden alkotásom „dalát”, mondandóját örömről, bánatról, szépségről, szeretetről, emberségről, magyarságról megértenék és szívükbe zárnák!

    Józsa Judit

Műteremlakás: 1085 Bp. Stáhly u. 15. III./1.
Tel: 06 1 338 4648/ 00 36 30 9 714850
    Józsa Judit Galéria

1053 Bp. Városház u.1.
Tel: 06 1 951 7334
Honlap: www.jozsajudit.hu    

Nincsenek megjegyzések: