2011. május 17., kedd

Duma-István András csángó költő


DUMA-ISTVÁN ANDRÁS moldvai csángó író, költő. 1955-ben született a Bákó megyei Klézsén, ma is ott él, dolgozik. "Az iskolát román nyelven végeztem. A magyar nyelvet a szüleimtől tanultam, magyarul írni és olvasni magamtól tanultam meg" - mondja az író magáról. Szervezője a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének, a Szeret-Klézse alapítvány létrehozója.

2000-től kétnyelvű lapot is szerkeszt Mi magunkról címmel.


Megjelent könyvei:

Első kötete, versei ÉN ORSZÁGOM MOLDOVA címmel 2000-ben jelentek meg a Hargita Kiadóhivatalnál Csíkszeredában. A szerkesztő és előszóíró, Ferenczes István József Attila-díjas költő így vall a Duma-féle versekkel való találkozásáról: Immár négy évnél is több idő telt el, amióta ismerem ezeket a verseket. Bevallom, először csak a nyelv érdekelt, amolyan nyelvészeti csodának véltem szövegeit. Aztán lassan felfedeztem mélységeit. Ez az ember gondolkodik, töpreng, vívódik, az élet nagy kérdésein gyötrődik, az emberi sorsnak élet-halál-szerelem kérdéseit szenvedi, elmúlás-megmaradás paradoxonjai között őrlődik, mint minden alkotó, ki mást és jobbat akar.....Duma István András román iskolába járt, magyarul olvasni felnőtt fekkel kezdett tanulgatni a még imitt-amott fellelhető magyar imakönyvekből....A csángó magyarok nyelve az a nyelv, amely a nyelvújítás előtti középkori magyart őrizte a 20.századig.

A CSÁNGÓ MITOLÓGIA az író-költő második kötete. Sántha Attila írja a könyv előszavában: "A csángó önismeret szempontból nézve mérföldkő Duma-István András Csángó mitológiája. Ebben a könyven foglalja össze - sokszor briliáns elemzésekben - mindazt a tudást, melyet őseitől örökölt, s melynek a birtokába nemegyszer bábaasszonyokon vagy "titkos tátosokon" keresztül jutott. Iniciatikus, beavató könyv a Csángó mitológia, a csángó lélek nagyszabású kivetítődése. A könyv elolvasására - mely második részében a költő versei találhatók invitáljanak az ő szavai: " Én ma látom, milyen egyszerű a modern univerzum: megenged mindent és mindent tárol, ezért senkit se nem érdekel a dolgok értelme. A mitoszi világban ellenben vannak korlátok és útmutatók, amelyikek vezetnek valahová. Ha az úton elindulsz, akkor nem mindegy, mire figyelsz, hisz a mitosz elődbe tesz mindent: tudatlant és láthatatlant, a te dolgod pedig felfejteni az értelmet. Amig el volt szigetelve (a huszadik század közepéig), összhangban és teljes harmóniában létezett a csángó-magyar kultúra. A lélek egy szellemi logikát követett, amely kereste a tökéletesség formáit. ennek a mitoszi világnak az üzeneteivel találkozunk még ma is mindenfelé. Kérem kövessenek."


Forrás: http://www.kzs.hu/Csango/duma.htm

Kapcsolódó írás: Duma-István András: Én országom Moldova

Nincsenek megjegyzések: