2011. április 22., péntek

A Föld Napján364 átlagos nap bolygónk védelmében


Az Országos Erdészeti Egyesület emlékeztetője a Föld Napja kapcsán A társadalom április 22-ére, a Föld Napjára minden évben kiemelt évfordulóként tekint. Ilyenkor legalább egy napig igyekszünk környezettudatosabban viselkedni, óvni a természetet. Az Országos Erdészeti Egyesület ezúton emlékezik meg az év másik 364 teljesen átlagos napjáról, amikor a természet, az erdő szolgálja a mi érdekeinket. Az Erdők Nemzetközi Évében Magyarországon szerencsére nem az erdőirtásra kell felhívni a figyelmet, hiszen hazánk erdőterülete folyamatosan növekszik, minősége javul. Több mint 2 millió hektár erdőnk megtartása azonban a társadalom minden tagjának közös felelőssége. Erdeink létét természetesnek vesszük, mint a hegyeket vagy a felkelő Napot, pedig a több mint 2 millió hektárnyi területen elterülő hazai erdők fenntartása folyamatos napi munkát igényel. Az erdőgazdálkodás magában foglalja az erdei életközösség gondozását, a faanyag-felhasználás koordinálását, a közjóléti feladatok ellátását, valamint az erdőkhöz kapcsolódó sok egyéb terület felügyeletét, mint például az oktatási feladatokat, víz- vagy éppen a vadgazdálkodást. Az Erdők Nemzetközi Éve alkalmából hazánkban az erdők fenntartásának felelőssége kap kiemelt hangsúlyt. Ugyanis Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy határainkon belül nem az erdők fogyására kell ráirányítani a társadalom figyelmét, hanem arra, hogy becsülje meg, tanulja meg értékelni, és felelősen felhasználni ezt a nemzeti kincset! Míg globálisan a dél-amerikai, afrikai és közép-ázsiai erdők fogyása a probléma, Európában és hazánkban az elmúlt évszázadban folyamatosan nőtt az erdővel borított terület nagysága. Magyarország száz év alatt megduplázta erdőterületét, amely ma az ország területének több mint egyötödét jelenti, és minden évben több ezer hektár újonnan telepített erdővel tovább növekszik. A legnagyobb természeti értéket valamint megújuló nyersanyag- és energiaforrást egyaránt jelentő erdők fenntartásáért azonban nem csak az erdészek felelősek, hanem a társadalom minden tagja.

AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS MAGA A VIDÉKFEJLESZTÉS!

Az EU Vidékfejlesztési Programja keretében 2007-2013 között a fenntartható erdőgazdálkodás támogatása is kiemelt cél, így ennek érdekében a tagországok több mint 120 000 támogatott tevékenységet végeznek annak érdekében, hogy növeljék az erdők védelmi, közjóléti és gazdasági szolgáltatásait a társadalom részére. Hazánkban a fenntartható erdőgazdálkodás kiemelten hozzájárul a vidéki munkalehetőségek megtartásához, a vidék megtartó erejének növeléséhez. Erdőtelepítési programok beindításával a leginkább hátrányos helyzetű térségekben már a közeljövőben jelentősen javítani lehet a vidéki foglalkoztatási helyzetet. Az erdészetek, erdőgazdálkodók az egész országot behálózó, a legkisebb településen is jelenlévő, képzett emberekből álló szakmai hálózattal rendelkeznek, amely nagyszabású vidékfejlesztési programok koordinálására is alkalmas. 2011-ben a közmunkaprogramok révén az állami erdőgazdálkodók eddig már több mint 2200, a magán erdőgazdálkodók mintegy 800 tartósan munkanélküli vagy egyéb módon hátrányos helyzetű embernek biztosítanak munkát.

HASZNÁLJ TISZTA FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ HAZAI FAANYAGOT!

Hazánkban nem beszélhetünk ugyan erdőirtásról, de minden évben jelentős erdőterületek esnek az illegális fakitermelés áldozatául. Az illegális fakitermelés ellen fel kell lépnie a közhatalmat gyakorló állami szervezeteknek, ugyanakkor a tiszta forrásból származó faanyag vásárlásával az állampolgárok is sokat tehetnek a jelenség megfékezésért. Hazánkban az erdőből történő fakitermelés hatóság által szigorúan szabályozott, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása és betartatása mellett garantált, hogy a kivágott erdőket az erdőgazdálkodók felújítják, így az erdők folyamatos fennmaradása biztosított. A tiszta forrásból, számla alapján megvásárolt faanyag közvetlen védelmet jelent a hazai erdőknek, és nagyban növeli az állampolgárok környezettudatos magatartását.

ÓVD AZ ERDŐT, VIDD HAZA A SZEMETEDET!

Hazánk földrajzi fekvéséből adódóan erdeink rendkívül változatosak, ezért nagyon sok állat és növényfaj menedékei, a biológiai sokféleség szentélyei. Védik, stabilizálják a termőtalajt, tisztítják a vizet és a levegőt, továbbá kellemes üdülési, sportolási lehetőséget nyújtanak. Hazánk erdeinek közel 40 százaléka védelmi vagy közjóléti rendeltetésű erdő, és meghatározó az európai jelentőségű Natura 2000 hálózatba tartozó erdők aránya. Az erdők természeti értékeinek fennmaradása a társadalom egészének felelős viselkedésén, hozzáállásán múlik. A sűrűn lakott Kárpát-medencében az erdők élete, természeti állapota nem függetleníthető az emberi civilizáció káros hatásaitól. Ezek közül legnagyobb probléma az erdőkben megjelenő lakossági hulladék. Kirándulás során vidd haza a szemetedet, így hozzájárulsz az egészséges erdők fennmaradásához! Ne menj el szótlanul mások környezetromboló viselkedése mellett, a már meglévő illegális szemétlerakatokról pedig értesítsd az erdészetet és a hatóságokat!

A FA NEMZETI VAGYON

Az erdők biztosítják a fát, amely az egyik legfontosabb környezetbarát megújuló nyersanyag és energiaforrás. Az erdei biomassza megbízható és hosszú távon rendelkezésre álló alapanyagul szolgál az épületekhez, bútorokhoz, a papír és számos további termék előállításához, valamint energiatermeléshez. Ily módon faállományunk olyan vagyon, mely nem csak az ökológiai körforgásnak része, hanem a magyar nemzetgazdaságban is fontos erőforrás, a nemzeti jövedelem egy részének alapja. Az erdők az üvegházhatást okozó gázok (elsősorban széndioxid) folyamatos megkötésével, azoknak az erdei biomasszában és az erdő talajában történő raktározásával a szárazföldön a leghatásosabban mérséklik a klímaváltozás ütemét, védik a földi életet. Az erdőkhöz, erdőgazdálkodáshoz és fafelhasználáshoz kapcsolható a hazai üvegházhatású gázkibocsátás (kb. 80 millió tonna széndioxid) 13-15 százalékának megkötése. A faanyag hasznosításának növelése hozzájárul a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez. Magyarország egyre növekvő favagyonnal rendelkezik, hiszen az évente születő közel 13 millió köbméter faanyag mellett csak mintegy 7 millió köbmétert termelnek ki az erdőgazdálkodók, így az ország erdeinek fakészlete évről-évre jelentősen gyarapszik. Tovább növelheti a favagyont a Nemzeti Erdőprogram hosszú távú célkitűzésének megvalósulása, ami 35-50 év alatt további 686 000 hektár erdő telepítésével tervezi elérni az ország optimálisnak tartott 27 százalékos erdősültségét. A fa, mint nemzeti vagyon biztos alapot nyújt az EU energia és klíma politikája alapján megfogalmazott azon célkitűzés megvalósításához, hogy 2020-ig Magyarországon az energiatermelésen belül 14,65%-ra emelkedjen a megújuló energiák használatának részaránya.

Forrás: ForestPress

Nincsenek megjegyzések: