2014. július 13., vasárnap

A mai lamaizmus
A mai lamaizmus hatalmas kolostorokkal kapcsolatos templomaiban istenek egész tömegét tiszteli. Ezek az istenképek részben a régi buddhista történet nevezetes alakjait, részben hindu isteneket, azután a Bon-vallás isteneit, buddhákat,, bodhisatvákat, démonokat és
Szimonidesz Lajos
szenteket ábrázolnak. Az utolsó világkorszak 28 Buddhája közül Gautama előfutáraként huszonnégyet tisztelnek, külön nevezetes csoportként tisztelik az öt Buddhát, akik közé Gautama három elődjét, Gautamát és az utódaként várt Buddha Maitreyát tisztelik, aki Gautama 5000 évre számított uralkodási korszaka után jő el.  (Neveik: Krakucsandra, Kanakamuni, Kasiapa, Gautama, Maitreya.) Ennek az öt buddhának a Mahayana spekuláció szerint az égben öt mennyei buddha felel meg, akik között Amitábha ("végtelen fény") a legnépszerűbb. Az öt Buddhát pedig az ősükként tisztelt Adibuddha személyében foglalták össze. A népies istenségek közül sokat "gyógyító Buddha" néven emeltek magasabb rangra, a mennye Buddhák őse mellé pedig Amitayus-t, "az örök élet" alakját állították.
A mennyei és földi Buddhák között középlényekként állnak a férfi vagy nő bodhisatvák, a jövendő Buddhák mennyei előképei, akik között Avalokita a legnevezetesebb, mert Gautama Buddha az ő megtestesülése. Avalokita Padmapani, a lótuszkezű A. Tibet védőistene. Női formája a Kvanyin átment a kínai és japán buddhizmusba. Kiváló bodhisattváknak tekintik még Mandsurit a bölcsesség, Samantabhadrat a vallásos extázis és Vadsrapánit, a legfőbb erő, Indra megtestesüléseit. A női bodhisattvák neve tárá, vannak vannak zöld és fehér tárák, akik között Maritsi  istennő, a fénylő hajnal és nap istennője válik ki, kultuszában szent disznó tisztelete fordul elő.
A vallásos képzelőtehetség borzalmak halmazával díszíti fel a démonok fejedelmeit, akiket állati vagy sokkezű, sokszemű, sokfejű emberformákban s kígyókkal, koponyákkal, lenyúzott bőrökkel s hasonlókkal ábrázolnak. Ezek közül a négy világtáj őrizői és Yama, a pokol fejedelme emelkednek ki -- A szentek sorozatában Buddha kedvenc tanítványai s a 16, (Kínában 18) hatalmas őr (t. i. a tan hatalmas őrei, védelmezői) részesülnek kiváltképp tiszteletben.
A templom főhelyén rendesen három istenalak szobra áll: Buddháé, Avalokitáé és a
lámavallás alapítójáé vagy helyette Amitábháé. A szobrok előtt oltárszerű asztal, amely gyakran két asztalból van összetéve, az alsóra áldozati adományok kerülnek, a felsőn istentiszteleti szerelvények vannak: a pagoda kisebbített másolata (csorta), néhány szent
A három legfontosabb rituális tárgy, előtérben a vadzsra, majd a csengő és az olvasó
könyv, a varázsbot (dordse), mely fémből készült, középen megfogható négy vagy nyolc kiágazó karomban végződő ágú szerszám, amely Indra villámait jelképezi, ezzel fenyegetik meg a papok démonokat, azután csengettyű, szenteltvizes edény, fémtükör és zenei eszközök. Köröskörül a templomban  istenképek sokasága és az élet kerekének a jellegzetes képe: hatküllőjű kerék, amelyet egy démon tart, kinek a feje felül látszik. A hat küllő által képzett hat rész azt a hat régiót jelzi, amelyben a lélek újjászülethet: az ég, az embervilág, a kínzott szellemek világa, a poklok, az állatok és a félistenek világa. A kerék talpaiból alkotott kör tizenkét részre van osztva,  mindegyik részen szimbolikus alak, melyek az ember életének  az ősléttel való kapcsolatára utalnak. A templomok bejáratánál gyakran látni felülről lelógó kitömött állatokat és ijesztő alakokat, melyeknek célja a belépő áhitatának felkeltése.Forrás: Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1988, 332-333. oldal.)  ISBN 963 7455 93 0

Nincsenek megjegyzések: