2018. július 2., hétfő

1877. július 2-án született Hermann Hesse
"... a fény, ami után törekszünk, / bennünk magunkban ragyog." Könyvek (vers)

 

Hermann Hesse életművének betetőzése a szimbólumokban gazdag Üveggyöngyjáték című műve. A könyv szoros szellemi rokonságban áll Joyce Ulyssesével, Musil A tulajdonságok nélküli emberével és Thomas Mann Doktor Faustusával. A történet egy képzeletbeli tudósállamban, téren és időn kívüli világban játszódik.
"Hermann Hesse regényében mindenekelőtt azzal foglalkozik, hányféleképpen gázol a külvilág a Játék kis közösségébe, és hogy ez mivel tud védekezni. A növendékek közül, akik előtt a belső kör minden előnyével és tilalmával megnyílhatna, sokan hátat fordítanak, hogy orvosok, mérnökök, politikusok legyenek, ráadásul még szeretők, férjek, családapák is. A többiek, a hűségesek, akik közé J.K. is tartozik fájdalmasan tépelődnek: kik tettek tanúságot bátorságról, nagylelkűségről, életszeretetről? Az elszakadók vagy a maradók?"
Michel Tournier: Hermann Hesse és az Üveggyöngyjáték (forrás: Michel Tournier: A vámpír röpte 101-116. l.)
Első prózai alkotásait romantikus elvágyódás és a magányosság érzése jellemzi (Camenzind Péter); egyes írásainak tárgyát a Távol-Keleten (Ceylon, Indonézia) töltött idő emlékei, illetve eseményei képezik (Sziddharta). Későbbi műveiben leleplezően ábrázolja a német kisvárosi polgárság életét, bírálja azt a kort, amelyben él. A nemzetiszocializmus éveiben a náciellenes mozgalomhoz csatlakozott; írásai a békevágy jegyében születtek.
Jelentős, befolyásos és kedvelt irodalomkritikusként is számon tartják. A 20. század első felében az egyik legkitűnőbb és legaktívabb közvetítő volt szerző és olvasó között, az irodalom és az olvasás hivatásos ügyvédje volt. 60 év alatt összesen 3 365 könyvkritikát írt, mely öt kötetben áll az irodalomkutatók és olvasók rendelkezésére.
1946-ban „életművéért, amely egyre inkább elmélyült, mind merészebbé és impozánsabbá fejlődött a klasszikus humanista ideálokat ábrázolva, valamint stílusművészetéért” irodalmi Nobel-díjat kapott.

Nincsenek megjegyzések: