2010. november 18., csütörtök

Klasszikus kínai tanmesék VII.Han Fei Zi

CIPŐVÁSÁRLÁS

Egy Zheng tartománybeli férfi elhatározta, új cipőt vesz magának. Megmérte a lábát, ámde a mércét otthon felejtette, nélküle ment a piacra, a cipészhez.

- Jaj jaj, a mértéket otthon felejtettem! - kiáltott fel, és hazarohant, hogy elhozza. Mire visszaért, a piac bezárt, nem tudta megvenni a cipőt.

Hazatérése után a szomszédja megkérdezte:

- De hát miért nem próbáltad fel a cipőt?

- A vonalzóban jobban bízom, mint a próbában - hangzott a válasz.

Han Fei Zi

A HALHATATLANSÁG RECEPTJE

Egy vándor azzal állt Yan herceg elé, hogy halhatatlanná tudja tenni. A herceg azonnal megparancsolta egyik alattvalójának, sajátítsa el az idegen vándor mesterségét, ám mielőtt ez sikerült volna, az idegen meghalt. A herceg dühbe gurult, és haragjában kivégeztette alattvalóját. Szégyellte bevallani, hogy az idegen rászedte, s megöletett egy ártatlan embert. Milyen ostoba is volt! Ha az idegen képtelen volt rá, hogy saját magának örök életet biztosítson, mi tehetett volna a hercegért?

Han Fei Zi

HOGYAN SAVANYÍTJA MEG A KUTYA A BORT?

Song tartományban egy borásznak pompás bora volt. Mindig pontosan kimérte az adagot, udvariasan bánt a vendégeivel, jól látható helyen helyezte el a cégtábláját. Ám a borát mégsem tudta eladni, mert elterjedt róla, hogy savanyú. Megkérdezte öreg ismerősét, mi lehet az oka a kudarcnak.

- Nagyon vad a kutyád? - kérdezte az öreg.

- Hát persze hogy az - felelte a borász. - De mi köze ennek ahhoz, hogy nem tudom eladni a bort?

- Az emberek félnek a kutyádtól. Amikor kancsóval meg pénzzel elküldik hozzád a gyereket, hogy vegyen az apjának bort, a kutyád nekiront, a gyerek meg fél, hogy megharapja, ezért visszafordul. Ettől savanyú a borod, ezért nem tudod eladni.

Han Fei Zi

VÁRVA, HOGY A NYÚL FELFORDULJON

Egy paraszt Song tartományban kiment a földjére, és látja, hogy felbukkan egy nyúl, fejjel nekimegy egy fának, kitöri a nyakát, s holtan esik össze. A paraszt letette kapáját, leült az árnyékba, várta, hogy jöjjön a következő nyúl. Ám soha többé nem jött arra egyetlen nyúl sem, hogy ott érje el a vég - viszont attól fogva az egész tartomány a paraszton nevetett.

Han Fei Zi

HOGYAN KÖLTÖZÖTT MÁSHOVÁ KÉT KÍGYÓ?

Két kígyó el akart költözni a kiszáradt mocsárból.

- Ha te mégy elöl, én meg a nyomodban - mondta a kisebbik kígyó -, az emberek rögtön rájönnek, hogy menekülünk, és megölnek bennünket. Jobb lesz, ha felveszel a hátadra, mindegyikünk szájába veszi a másik farkát, akkor az emberek azt hiszik rólunk, mi vagyunk az isten.

Így tekeregtek át az országúton. Mindenki utat engedett nekik, és kiáltozott:

- Csoda történt! Íme, az isten!

Han Fei Zi

AZ ÍJ MEG A NYÍLVESSZŐ

Két ember dicsekedett:

- Az én íjam olyan remek, hogy nem is kell hozzá nyílvessző! - mondta az egyik.

A másik azonnal rávágta:

- Az én nyílvesszőm olyan pompás, hogy nem is kell hozzá íj!

Yi, a tapasztalt íjász hallotta a dicsekvőket, és megkérdezte tőlük:

- Íj nélkül hogyan lövöd ki a nyílvesszőt? És nyílvessző nélkül hogyan találod el a célt?

A két dicsekvő befogta a száját, Yi pedig megtanította őket lőni.

Han Fei Zi

AKI GYÖNGY NÉLKÜL ADTA EL AZ ÉKSZERDOBOZT

Chu tartományban egy ember elhatározta, elad néhány igazgyöngyöt Zheng tartományban. Fából ékszeres ládikát készített, fűszerekkel beillatosította, kirakta jáde-val és más drágakövekkel, kibélelte jégmadártollakkal. Munkájának eredményeként Zheng tartományban megvették tőle az ékszeres ládikát, ám az igazgyöngyök a nyakán maradtak.

A fickó okkal tartható sikeres ékszerdobozárusnak, de senki se adjon hitelt annak, hogy valaha is el tud adni igazgyöngyöt.

Han Fei Zi

A TIGRISBŐRBE BÚJT BÁRÁNY

A bárány belebújt a tigrisbőrbe. Nagyokat bégetve sétálgatott a szép zöld mezőn, ám amikor megpillantotta a farkast, futásnak eredt.

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár /OSzK

Nincsenek megjegyzések: