2011. június 3., péntek

Bemutatkozó: Kóka Rozália
Kóka Rozália1943-ban a vajdasági Bajmokon láttam meg a napvilágot. Szüleim nemzeti kisebbségben született emberek. Édesapám, Kóka István bukovinai székely származású asztalosmester, édesanyám, Gyurcsik Mária bácskai magyar. Ő varrónő volt. A bukovinai székelyeket 1941 májusában telepítették Bácskába, onnan 1944 októberében menekülniük kellett. 1945 márciusában telepítettek le bennünket a Völgységben, egy kis, ezerlelkes, németek lakta faluban, Felsőnánán. Itt végeztem el az általános iskolát, majd a szekszárdi Garay János Gimnáziumban tanultam tovább. A Kaposvári Felsőfokú Tanítóképzőben szereztem tanítói oklevelet.
1962-ben a szüleimmel, számos rokonommal és bukovinai székely falumbélivel Érdre költöztünk.
1964 -ben férjhez mentem Szentes Jánoshoz és az Érddel szomszédos Tárnokon lettem tanító.
1965-ben született a leányom, Szentes Erika Csilla. 1968-ban elváltam a férjemtől.
1965 és1979-ig kisebb megszakításokkal tanítottam az Érdi 5. sz. Ált Iskolában, az Érdi 1. sz Ált Iskolában és a Diósdi Általános Iskolában. Közben 1974-1977-ig a Budai Járási Művelődési Központ főállású munkatársa voltam.
1979-ben súlyosan megbetegedtem és két évre leszázalékoltak. 1985-ben vállaltam ismét főállásban munkát. A Kisdobos c. gyermeklap újságírója lettem. Újságunk 1990-ben megszűnt, ekkor az érdi Liget Termál Szállóban kulturális igazgatóhelyettesként helyezkedtem el.
1992-ben meghívtak a Magyar Művelődési Intézetbe, ahol 2000 decemberéig dolgoztam népzenei főelőadóként.
1998-ban Budapestre költöztem.

II.
Gyermekkoromtól nagy figyelemmel és odaadással igyekeztem megismerni, megtanulni és másoknak is bemutatni népcsoportom, a bukovinai székelyek történetét, népművészetét, életét.
Tíz éves koromtól táncoltam iskolái m néptánc csoportjaiban, de a szekszárdi Sárközi Együttesnek és később a Somogyi Népi Együttesnek is tagja voltam. Tizenkilenc koromban, indultam el az első "igazi" néprajzi gyűjtőutamra. Meséket és népdalokat gyűjtöttem, s tanáraim segítségével pályázatot készítettem az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra. Második helyezést értem el, s jutalmul felhoztak Budapestre, a Néprajzi Múzeumba. Akkor megismerkedtem mindazokkal a kiváló, szellemi nagyságokkal, akik későbbi életutamat meghatározták. A néprajzi gyűjtőmunkát azóta se hagytam abba.
1971-ben alakítottam, és máig vezetem az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört.
1973-ban a Szóljatok játszók, regölők c. pályázaton a Csiki Véró élete c. monodrámám forgatókönyvével, majd a bemutatásával országos első helyezett lettem. Ekkor indult előadóművészi pályám. Gyűjtéseimből előadóesteket, meseműsorokat szerkesztettem, amelyekkel az egész "magyar glóbuszt" bejártam. Hanglemezek, kazetták is készültek belőlük.
1989-ben jelent meg első könyvem, a bukovinai székely, gyímesi és moldvai népi szerelmes történeteket tartalmazó Egy asszon két vétkecskéje c kötet.
1991-ben a népdalkörömet hagyományőrző tevékenységéért Európa-díjjal jutalmazták.
Négy éve ismét Érden élek, 92 éves édesapámat ápolom, megunhatatlanul rajongok Gábor, Csilla és Lívia unokáimért. Ha csak tehetem, írok, mesélek.

Kitüntetéseim:
A Népművészet Ifjú Mestere, 1973.
Sebestyén Gyula Emlékérem, 1983.
Bessenyei György Emlékérem, 1987.
A Népművészet Mester, 1992
A Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje, 1994.
Érd Városért, 1995 /a népdalkörrel együtt/
Sebestyén Ádám díj,
Érd Városért, 2001./a népdalkörrel együtt/
"Rendületlenül"-érdemérem, 2004.
Csuka Zoltán-díj, 2004.


Előadóestjeim

"Édes hazám, mit vétettem"/előadó est a bukovinai székelyekről/
"Móduvának nagy a széje…"/előadóest a csángó magyarokról/
Jó estét Mária! / apokrif történetek Szűz Mária életéből, imák, hiedelemmondák/
Egy asszon két vétkecskéje/ bukovinai székely, gyímesi és moldvai népi szerelmes történetek/

Meseműsorok:

Kicsi Kégyókirályfi
Katyika meg Matyika
Aranyhajú ikergyermekek
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele


Kiadványaim:
Érdi Bukovinai Székely Népdalkör / bukovinai székely népdalok, Hadikfalvi betlehemes Hungaroton, Bp. 1986.
Betlehemnek pusztájában/ hangkazetta/
Istenem, országom/ hangkazetta/
Kicsi Kégyókirályfi / bakelit lemez, hangkazetta/ Hungaroton
Fehérlófia /bakelit lemez, hangkazetta/ Hungaroton
Egy asszon két vétkecskéje / Ötlet kiadó, Bp. 1989; TIMP, Bp. 2002./
Egy asszon két vétkecskéje/ hangkazetta/ Magánkiadás.
Mátyás király rózsátnyitó ostornyele, Út Kiadó, Székesfehérvár, 1990; TIMP, 2003.
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele /hangkazetta /, Masszi Kiadó, Bp. 2003.
Katyika meg Matyika, Fekete Sas Kiadó, Bp. 2002.
Hadikfalvi betlehemes/ könyv + CD/, Fekete sas Kiadó, Bp. 2003.
Aranyhajú ikergyermekek /hangkazetta/- Magánkiadás.
Aranyhajú ikergyermekek / moldvai csángó mesék/ TIMP. Bp. 2004.
"Ó, fényességes szép hajnal" /bukovinai székely adventi és karácsonyoi népénekek az Érdi Bukovinai székely Népdalkör előadásában, CD, 2005. saját kiadás./

A kicsi kigyókirályfi
A három arató lány
Istenem országom
Betlehemnek pusztájában
Letölthetõ meserészlet (170 KB) Meserészlet
Letölthetõ zenerészlet (140 KB) Zenerészlet

Eddigi életem során meséltem óvodákban, iskolákban, könyvtárakban, művelődési házakban, aranyozott színháztermek deszkáin, szénapajtákban, bűzös kocsmákban, templomokban, laktanyákban, börtönben, elmegyógyintézetben, erdei tisztásokon, autóbuszokon, vonatokon, még vásárban is. Meséltem vidám és boldog embereknek, árváknak és elhagyottaknak, nyomorult, megalázott vendégmunkásoknak, árvíztől, háborútól elűzötteknek, idegen országba szakadtaknak, kicsiknek és nagyoknak. A mesék mindenkinek adtak valamit. Örömöt, vigaszt, reményt, szabadságot. Mint valami lelki "hamuban sült pogácsák" segítettek élni, segítettek a nehézségeket legyőzni, kinek-kinek élethelyzete szerint. Segítettek nekem is. Boldog vagyok, hogy megajándékozhatom velük az embereket.

Érd, 2005.december

Forrás:
Kóka Rozália énekes és mesemondó honlapja - Budapest

Nincsenek megjegyzések: