2015. január 16., péntek

Sipos János: Kirgiz népdalokSipos János
Megjelent Sipos János népzenekutató Kirgiz népdalok (Kyrgyz Folksongs) című tanulmánykötete. A könyvben a szerző a magyar népzene keleti elemeinek eredetét kutatva elvégzi a Volga-Káma régió török nyelvű népzenéjének összehasonlító elemzését.
„A magyar népzenekutatás igazi hungaricum. Olyan nevek indították, akik jelentős tudósok és zeneszerzők is voltak egy személyben. […] Az iskolateremtők közül elég legyen most csak megemlíteni Bartók, Kodály, Szabolcsi Bence, Járdányi Pál, Vargyas Lajos vagy Dobszay László nevét. Az általuk elvégzett munkák, a kidolgozott módszerek és ezek továbbfejlesztett formái adják a magyar népzenekutatás egyik fő erősségét, és teszik lehetővé, hogy idegen terepen is hatékonyan dolgozzunk" – kezdte népzenei gyűjtőmunkájáról szóló egyik előadását Sipos János.

A tavaly év végén megjelent tanulmánykötetében a szerző ezt a kutatást összegzi. Sipos János – a nyelvtudománnyal is szoros kapcsolatban álló – analitikus összehasonlító népzenei módszer segítségével vizsgálta a magyar és a török nyelvű népzene közti átfedéseket. A kutatómunka kiterjedt a Volga-Káma régióban élő különböző népcsoportok zenei hagyományainak feltérképezésére is, melynek kapcsán a szerző egy 332 kirgiz népdalból álló gyűjteményt is bemutat könyvében.


Forrás: Magyar Művészeti Akadémia

Nincsenek megjegyzések: