2015. január 19., hétfő

Nemzetségek monostorai

A XIII. század első évtizedeiben az úri nemzetségek kezén egyre nagyobb vagyonok halmozódtak föl, ami lehetővé tette számukra, hogy komolyabb építkezésekbe fogjanak. Jámborság, a lelki üdvösség biztosítása és reprezentáció iránti igény egyaránt ösztönözhette őket a század első felében kibontakozó monostorépítési tevékenységre. Ezek a templomok viszonylag kis méretűek, de boltozottak és változatos kialakításúak voltak. A Csák nemzetség vértesszentkereszti kolostorát a bencések alapították. Itt a XIII. század első évtizedeiben egy különleges, kereszthajós, három irányban apszissal megtoldott szentélynégyszögletű templom jött létre. A kereszthajó leginkább a ciszterciekre volt jellemző, akik számára Kilit egri püspök alapított rendházat 1232-ben Bélapátfalván. Nem tudni, királyi vagy magánalapítású-e az ócsai premontrei templom, a XIII. század első évtizedeinek legjobban megörzött emléke. Itt is megtaláljuk a kereszthajót, de szentélyei sokszögzáródásúak.

A zsámbéki premontrei prépostság temploma északnyugatról, XIII.század második negyede

 Ezekhez képest hagyomány-őrzőbbek a bencés építkezések. A Dunántúlon az egyik legátgondoltabb monostortemplom Lébényben épült meg a Győr nemzetség jóvoltából. Háromhajós, háromapszisos, nyugati toronypáros elrendezése a részletformák következetes alkalmazásával párosult. Ez az egyszerűbb, kereszthajó nélküli templomtípus megtalálható a premontreieknél is, Türjén és Zsámbékon, de itt a főszentély sokszögzáródású, csak a mellékapszisok félkörívesek. Ezzel szemben az árpási kolostoruk csak egyhajós, négyzetes szentélyű, bár toronypáros. Ebben a Pok nembeli Móric által 1251-ben alapított templomban a nemzetiségi monostorok hagyománya már a koldulórendek által is alkalmazott térformával és gótikus részletekkel párosul.

A lébényi bencés apátság temploma délkeletről, XIII.század eleje


Írta: Szakács Béla Zsolt

Forrás: Bellák Gábor - Jernyei Kiss János - Keserű Katalin - Mikó Árpád - Szakács Béla Zsolt - Magyar művészet (60-61. oldal Corvina Budapest, 2009 ISBN: 9789631358711A Kiadó engedélyével


Nincsenek megjegyzések: