2010. április 23., péntek

Paktum
1989 március 15-én, míg hazánk népe az első szabad emlékezést tartotta, egy budai villában titkos tárgyalás volt, amelyen a következők vettek részt: a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkosszolgálat képviselője, a magyar római katolikus, református és izraelita egyház megbízottja és öt magyar politikai vezető
,Ők írták alá részünkről az ország szabad újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, melynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk. Értesülésem szerint Révffy László rövidesen nyilvánosságra hozza az aláírók nevét, hogy minden kételkedést eloszlasson e feltételek hitelességével kapcsolatban, amelyek a következők:


1., A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
2., A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
3., Barátságos politikai viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között.
4., Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
5., A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország között.
6., A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
7., A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlástól.
8., A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
9., Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
10., Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
11., Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
12., A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
13., Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni.
14., Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
15., Románok, jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
16., Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
17., A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
18., A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősítheti gazdasági befolyását a magyar életben.
19., Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.
20., Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett vesztességéért.

Fenti megalázó feltételek megfogalmazásukkor még köthették az aláírókat, de ma a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia összeomlása után semmi esetre sem. Akik 1989 március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Viszont, ha 1992-ben, a Közép, s Kelet-Európai események után is érvényesnek tartják, akkor ez a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért törvény előtt kell felelniük.

Forrás:
A Wikipedia tanusága szerint "A paktum első (ismert) verziója 1992. február 20-án jelent meg az egyesült államokbeli Akron városában kiadott Amerikai-Kanadai Magyar Életben. Az írást Bakos Gyula álnéven Dömötör Tibor, 1956-ban emigrált lelkész jegyezte. "

A magyar köztudatba kizárólag szélsőjobboldali forrásokból került be, történészek a valódiságát számtalanszor cáfolták.

Kiegészítő információként javaslom ezt: http://www.urbanlegends.hu/2006/04/a-rozsadombi-paktum/

Nincsenek megjegyzések: